คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Currency :
อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง ยี่ห้อ Armon รุ่น Edero

มุมมองเพิ่มเติม

อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง ยี่ห้อ Armon รุ่น Edero

รหัสสินค้า: Edero

               อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง Armon รุ่น Edero เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนและผ่อนแรงแขน (Arm support) ที่ควบคุมด้วยระบบเชิงกล (Mechanics)  ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยทำให้ผู้ใช้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากมายและง่ายขึ้น ช่วยชดเชยแรงให้สำหรับผู้ที่กล้ามเนื้อแขนและมืออ่อนแรง หรือไม่สามารถใช้กล้ามเนื้อแขนและมือได้เป็นเวลานาน โดยอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือเพิ่งผ่านการผ่าตัดมา เช่น ผ่าตัดช่วงอก เส้นประสาท หรือมีอาการปวดที่หลังและไหล่จนลามมาถึงแขน ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อแขนทำงานได้ไม่เต็มที่ จนเกิดข้อจำกัดในการทำกิจกรรมต่าง ๆ แต่ Armon รุ่น Edero จะช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ กลับมาทำได้ง่ายขึ้น โดยจะชดเชยแรงด้วยระบบ Spring mechanism  และสามารถปรับระดับการชดเชยแรงได้ถึง 12 ระดับ หรือตั้งแต่ 600 - 4800 กรัม Armon รุ่น Edero จะไม่ได้เป็นตัวออกแรงชดเชยทั้งหมด ทำให้ผู้ใช้งานสามารถออกแรงได้บ้างตามการปรับระดับการชดเชยแรง และช่วยให้กล้ามเนื้อแขนได้ใช้งานด้วยตัวเองมากขึ้น

*นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้มาตรฐานยุโรป

*ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 

 

Pre Order

VDO

Application

application

application

application

application

อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง Armon รุ่น Edero  (ระบบเชิงกล)

Armon รุ่น Edero (ระบบกล)

"อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง "

             Armon รุ่น Edero เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนแบบเชิงกล (Mechanics) ที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการใช้แขนและมือหรือผู้ที่ไม่สามารถใช้แขนและมือได้ในระยะเวลานาน ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเป็นผลมาจาการบาดเจ็บของไขสันหลัง (RSI/CANS) โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ  อุปกรณ์นี้จะช่วยชดเชยน้ำหนักหรือผ่อนแรงในการเคลื่อนไหวแขนของผู้ป่วยด้วยระบบสปริง (sprirng) กล่าวคือผู้ใช้งานจะใช้แรงในการเคลื่อนไหวบริเวณแขนหรือข้อมือน้อยลง โดยที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าระดับการชดเชยแรงได้แตกต่างกันถึง 12 ระดับ
         อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนเพื่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง Armon รุ่น Edero เป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยพยุงแขนได้ทุกทิศทางตามสรีรร่างกายและธรรมชาติของการเคลื่อนไหว และจะเน้นไปที่การช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานมากกว่าที่จะเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งานเพียงอย่างเดีย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนไหวแขนและข้อมือได้อย่างอิสระในทุกทิศทางและทำให้ได้ฝึกออกแรงและเคลื่อนที่ด้วยตนเอง ซึ่งต่างจากอุปกรณ์อื่นที่มุ่งเน้นในเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งานด้านเดียว

     ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ที่ : Click

การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง Armon รุ่น Edero

   • ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนเข้ากับขอบโต้ะหรือเก้าอี้

         "การทำงานของอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน Armon รุ่น Edero (ระบบกล)"

อุปกรณ์ช่วยพยุงแขน Armon รุ่น Edero ช่วยสนับสนุนในกิจกรรมดังต่อไปนี้

 •  ช่วยลดการเกร็งของแขน / คอ / ไหล่ ในการทำงานที่ทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน เช่น งานออฟฟิศที่ต้อง   ทำงานกับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา, งานสัก เป็นต้น
 •  การทำงานตามหลักสรีรศาสตร์
 •  การทานอาหารและการดื่มเครื่องดื่มด้วยตนเอง
 •  ผู้ที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง

        อุปกรณ์นี้มักนำมาใช้ในกิจกรรม ดังที่กล่าวมาหรืออาจใช้ในการบรรเทาอาการของผู้ที่มีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของแขนและข้อมือ เช่น RSI/CANS หรือ ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น

อุปกรณ์ช่วยพยุงแขน Armon รุ่น Edero เหมาะกับผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้

 •  โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS (Amyotrophic lateral sclerosis)
 •  โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA (Spinal muscular atrophy)
 •  โรคเอมเอส (Multiple Sclerosis)
 •  โรคไขข้อ
 •  ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเต้านม
 •  ผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ
 •  ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
 •  ผู้ที่มีอากาารปวดไหล่หรือปวดหลังทั่วไป
 • ผู้ป่วยขาดดุลทางระบบประสาท
 • ผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อเมื่อยล้าง่าย

อุปกรณ์ช่วยพยุงแขน Armon รุ่น Edero เหมาะสำหรับการทำงานหรือกิจกรรมดังต่อไปนี้

 •  งานสำนักงาน (พิมพ์ดีด/แผนกต้อนรับ)
 •  การทำฟัน
 •  ห้องปฏิบัติการ
 •  ศัลยแพทย์
 •  ช่างทาสี
 •  ช่างเย็บผ้า
 •  งานที่ทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน

"ตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน Armon รุ่น Edero"

ตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน Armon รุ่น Edero

   • ช่วยพยุงแขนในการเล่นคอมพิวเตอร์, Tablet ที่วางอยู่บนโต้ะ โดยติดตั้งอุปกรณ์กับเก้าอี้ไฟฟ้า

   • ช่วยพยุงแขนในการดื่มน้ำหรือยกของ โดยติดตั้งอุปกร์กับฐานที่วางบนพื้น

ช่วยพยุงแขนในการยกช้อนกินข้าว โดยติดตั้งอุปกรณ์กับเก้าอี้ทำงาน

     • อื่นๆ

"ตัวอย่างการปรับส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน Armon รุ่น Edero"

สรุป

     อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง Armon จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การเคลื่อนไหวแขนของผู้ใช้เป็นไปอย่างสะดวกขึ้น ช่วยลดอาการเหนื่อยล้าหรืออาการเกร็งของกล้ามเนื้อจากการใช้งานเป็นเวลานาน รวมถึงช่วยผ่อนแรงแขน ทำให้ผู้ไช้ไม่ต้องออกแรงมากในการใช้แขนทำกิจกรรมต่างๆ 

ตัวอย่างการใช้งาน

                                            

Keyword : อุปกรณ์พยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขน / Armon / Edero / โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ข้อมูลทางเทคนิค

ระดับการชดเชยน้ำหนัก

600 ถึง 4800 กรัม โดยปรับเปลี่ยนได้ 12 ระดับ (350 กรัม/1 ระดับ)

สี

ดำ

วัสดุของ Housing

 

อลูมิเนียมผสมที่หล่อขึ้นรูปด้วยแรงดันสูง (Die cast aluminum)

ขนาดของ Housing กว้างxยาวxสูง

17x10x85 เซนติเมตร

อุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน

-10 C- 40 C

อุณหภูมิที่เหมาะกับการเก็บรักษา

-10 C- 40 C

น้ำหนัก

3400 กรัม

Download Manual : CLICK

อุปกรณ์ช่วยพยุงนั่งชักโครกเพื่อห้องน้ำผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ให้การเคลื่อนไหวในการลุกนั่งชักโครกเป็นไปอย่างธรรมชาติตามหลักสรีรศาสตร์ มีวิธีการติดตั้งอย่างไร บทความนี้มีคำตอบอ่านต่อ
อุปกรณ์ช่วยพยุงนั่งชักโครกเพื่อห้องน้ำผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ให้การเคลื่อนไหวในการลุกนั่งชักโครกเป็นไปอย่างธรรมชาติตามหลักสรีรศาสตร์ มีวิธีการติดตั้งอย่างไร บทความนี้มีคำตอบอ่านต่อ
อ่านต่อ

Walker , Rollator หรือ รถเข็นช่วยเดิน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนการทรงตัวสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการก้าวเดิน มีหลายแบบในท้องตลาด และความแตกต่างของรถเข็นช่วยเดินแบบติดล้อ กับ Walker 4 ขา แบบทั่วไป เป็นอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

อ่านต่อ

Walker , Rollator หรือ รถเข็นช่วยเดิน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนการทรงตัวสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการก้าวเดิน มีหลายแบบในท้องตลาด และความแตกต่างของรถเข็นช่วยเดินแบบติดล้อ กับ Walker 4 ขา แบบทั่วไป เป็นอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

อ่านต่อ
อ่านต่อ
expand_less