(credit : https://health.mthai.com)


ออฟฟิศซินโดรม (office syndrome)
     หลาย ๆ คนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า "โรคออฟฟิศซินโดรม" แต่อาจจะยังไม่ทราบว่าโรคออฟฟิศซินโดรมเป็นโรคเกี่ยวกับอะไร รวมไปถึงสาเหตุ อาการ และการป้องกันที่ถูกต้อง ออฟฟิศซินโดรมเป็นโรคใกล้ตัวมากกว่าที่คิด โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ทำงานออฟฟิศหรือกลุ่มที่ทำงานที่มักจะค้างอยู่ท่าเดิมเป็นเวลานาน ๆ เช่น กราฟฟิก งานสัก เป็นต้น

อาการของออฟฟิศซินโดรม
     อาการของออฟฟิศซินโดรมคือจะมีอาการ เจ็บตึงและปวดกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน โดยอาการดังกล่าวมักจะเป็นอาการปวดเรื้อรัง แม้ว่าจะเอนหลังพักผ่อนก็ยังไม่หาย อาจมีอาการเหน็บชาร่วมด้วย หากปล่อยทิ้งเอาไว้อาจกลายเป็นอาการนิ้วล็อค เส้นยึดหรือแขนขาอ่อนแรงได้

สาเหตุของออฟฟิศซินโดรม
     สาเหตุของออฟฟิศซินโดรมโดยหลักมักเกิดมาจากการนั่งทำงานในท่าเดิมนาน ๆ มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่มีการยืดหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถใด ๆ หรืออาจเป็นการนั่งในท่าทางที่ไม่เหมาะสม ทำให้กล้ามเนื้อบางส่วนหดเกร็งเป็นเวลานาน

การป้องกันออฟฟิศซินโดรม
     1. ควรปรับเปลี่ยนท่าในการทำงานเป็นระยะ เพื่อป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อต้องรับภาระมากเกินไป
     2. ปรับเปลี่ยนความสูงของโต๊ะ หรือเก้าอี้ให้เข้ากับการใช้งาน

การรักษาออฟฟิศซินโดรม
     โรคออฟฟิศซินโดรมมักรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดและการออกกำลังกายที่ถูกต้อง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงท่านั่งหรือสภาพแวดล้อมของการทำงานให้เหมาะสม อย่างไรก็ตามหากลองแก้ไขสภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วแต่อาการยังไม่ทุเลา ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์และนักกายภาพบำบัด เพื่อหาวิธีการรักษาที่ถูกต้อง

อ้างอิง
[1] http://www.siphhospital.com
[2] https://www.bumrungrad.com
[3] https://www.synphaet.co.th