Friendly Design Expo 2019

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Friendly Design Expo 2019

ณ อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี ฮอลล์ 6 บูธหมายเลย C2/2-C2/4 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 19.00 น.