การบริหารแก้ปวดข้อไหล่และข้อไหล่ติด

               อาการปวดข้อไหล่มีหลากหลายสาเหตุ โดยมากเกิดจาก ข้อไหล่เสื่อมตามวัย อุบัติเหตุที่กระทบข้อไหล่ทำให้ข้อไหล่เคลื่อนหรือหลุด จึงทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดไหล่และไม่อยากที่จะเคลื่อนไหว ส่งผลให้เกิดข้อไหล่ติด กล้ามเนื้อลีบตามมาได้

               ดังนั้น เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น เราสามารถทำได้โดยการทำกายบริหารตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของการปวด ได้ดังนี้

 

      Codman’s pendulum exercise

           เป็นท่าบริหารที่ช่วยป้องกันไม่ให้ชั้นเยื่อบุผิวใต้ข้อไหล่ติดกัน

วิธีทำ

  • ให้ผู้ป่วยโค้งตัวลงจนถึงระดับเอว พร้อมทั้งย่อเข่า แขนข้างที่มีปัญหาให้ห้อยลงข้างลำตัว ส่วนแขนอีกข้างให้จับขอบโต๊ะ หรือ พนัdเก้าอี้ไว้ จากนั้นให้ขยับตัวหน้า-หลัง เข้า-ออก และเป็นวงกลม เพื่อให้แขนข้างที่มีปัญหาเหวี่ยงเป็นวงกลม

            *พออาการอักเสบหายไป ให้เปลี่ยนท่าทำโดยเปลี่ยนจากการใช้แรงตัวมาช่วยเหวี่ยงแขน เป็นเคลื่อนไหวแขนเองโดยตรง ในแนวหน้า-หลัง เข้า-ออก และเป็นวงกลม*

            Wall climbing exercise

วิธีทำ

  • ผู้ป่วยยืนตรง หันหน้าเข้าหากำแพง เหยียดแขนตรงข้างที่มีปัญหาไปข้างหน้าให้ปลายนิ้วแตะกำแพง จากนั้นค่อยๆขยับตัวเข้าหากำแพงพร้อมไต่นิ้วตามกำแพงขึ้นไปเรื่อยๆโดยศอกต้องเหยียดตรงตลอด ไต่จนถึงจุดที่เริ่มปวด แล้วหยุดค้างไว้ 10 วินาที จากนั้นค่อยๆไต่ลงพร้อมขยับตัวห่างจากกำแพง ทำซ้ำ 10 ครั้งต่อรอบ อย่างน้อยวันละ 2 รอบ

             Push-up from the wall

              ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาการกางไหล่ในแนวราบ

วิธีทำ

  • ผู้ป่วยยืนหันหน้าเข้ามุมห้อง กางแขน 2 ข้างออกโดยงอศอกตั้งฉากกับแขน ให้ฝ่ามือแนบกำแพง มือสองข้างห่างกันพอสมควร จากนั้นใช้ฝ่ามือดันกำแพง ให้แขนและสะบักทั้งสองข้างแบะไปข้างหลัง

          ท่าถูหลัง

            ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในการเคลื่อนไหวของไหล่ในท่าหมุนแขนเข้า

วิธีทำ

  • ให้ผู้ป่วยใช้มือสองข้างจับปลายผ้าทั้ง2ด้าน โดยให้แขนข้างที่มีปัญหาอยู่ด้านล่างในลักษณะไขว้ไปด้านหลัง จากนั้นให้มือที่อยู่ด้านบนค่อยๆดึงผ้าขึ้น เพื่อดึงมือและแขนข้างล่างขึ้นตามมา

ที่มา:

[1] เอกสารประกอบการสอน ทักษะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5 โดยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี

[2] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftoday.line.me%2Fth%2Fv2%2Farticle%2FPVzBkM&psig=AOvVaw18MA1Mpj8q2rCoWO1-ecFl&ust=1603853879080000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCJCYusnj0-wCFQAAAAAdAAAAABAD