โรคพบบ่อยในผู้สูงวัย

1. โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกที่บริเวณข้อต่อ ซึ่งอาจเกิดจากการใช้ข้อเข่าเป็นระยะเวลานาน การรับน้ำหนักตัวมากจนเกินไป หากไม่รักษาอาจทำให้เกิดข้อต่อผิดรูป ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ
    การดูแลรักษาด้วยตนเอง
     • บริหารกล้ามเนื้อขาอย่างสม่ำเสมอ
     • ลดอาการปวดเกร็งโดยใช้ความร้อนประคบ
     • ใช้ไม้ช่วยเดินหรือรถเข็นช่วยเดิน เพื่อลดน้ำหนักที่กระทำลงข้อ
     • ลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
     • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การนั่งคุกเข่า การนั่งขัดสมาธิ เป็นต้น

Rollator Trustcare : อุปกรณ์ช่วยเดิน
   Wheeled Walker
    • ไม่ต้องออกแรงยกขณะเดิน
    • ง่ายต่อากรเคลื่อนที่
    • เหมาะกับผู้ที่ไม่มีแรงแขนในการยก Walker
    • มีเบรคป้องกันการลื่น

Aerolet Toilet Lift : อุปกรณ์ช่วยลุกนั่งชักโครก เพื่อห้องน้ำผู้สูงอายุ

2. โรคหัวใจขาดเลือด เกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้เพียงพอ สาเหตุมักเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง โรคประจำตัวที่คุมไม่ดี เช่น การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
    การดูแลรักษาด้วยตนเอง
     • งดสูบบุหรี่
     • ลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
     • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
     • ลดเค็ม ลดหวาน ลดอาหารที่มีไขมันสูง
     • ดูแลโรคประจำตัวให้อยู่ในเกณฑ์การรักษา
     • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่กระตุ้นให้หัวใจทำงานหนัก

3. โรคความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่มีความดันโลหิตมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท
    การดูแลรักษาด้วยตนเอง
     • ลดอาหารเค็ม ลดการรับประทานผงชูรส
     • ลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
     • งดสูบบุหรี่
     • ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
     • หมั่นวัดและจดบันทึกความดันโลหิตของตนเองอยู่เสมอ
     • รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง

4. โรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ ตันหรือแตก ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
    การดูแลรักษาด้วยตนเอง
     • รักษาระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
     • งดสูบบุหรี่
     • ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
     • ลดอาหารเค็ม ลดอาหารที่มีไขมันสูง
     • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
     • ลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
     • ควบคุม ติดตาม ดูแลรักษาโรคประจำตัวอย่างต่อเนื่อง

Gait Trainer ORMESA : อุปกรณ์กายภาพ ช่วยฝึกเดิน
5. โรคไขมันในเลือดสูง
    การดูแลรักษาด้วยตนเอง
     • ลดอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เครื่องในสัตว์ ไข่แดง เนื้อสัตว์ติดมัน ของทอด เป็นต้น
     • เพิ่มการรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง
     • งดสูบบุหรี่
     • ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
     • ลดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน

6. โรคเบาหวาน เกิดจากฮอร์โมนอินซูลินทำงานไม่ปกติ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากผิดปกติ
    การดูแลรักษาด้วยตนเอง
     • ควบคุมปริมาณอาหาร ให้กินแต่พอดี
     • ลดอาหารประเภทของหวาน
     • ลดน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
     • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
     • งดสูบบุหรี่
     • ลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
     • ดูแลรักษาเท้าให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ หากมีแผลหรืออาการผิดปกติ ควรไปพบแพทย์
     • ติดตามระดับน้ำตาล รวมถึงอาการและภาวะแทรกซ้อนกับแพทย์อย่างต่อเนื่อง

7. โรคสมองเสื่อม เกิดจากความเสื่อมถอยของเซลล์สมอง
    การดูแลรักษาด้วยตนเอง
     • ฝึกความจำอย่างสม่ำเสมอ
     • พบปะพูดคุยกับคนรอบข้าง เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
     • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
     • ดูแลสุขภาพและตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

Bike Around : อุปกรณ์ช่วยกระตุ้นความทรงจำ
   Bike Around จัดเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในการช่วยระลึกความทรงจำได้ เปรียบเสมือนจักรยานที่จะพาผู้ใช้ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ด้วยความช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์จาก Google Street View มีคันถีบที่เหมือนได้ปั่นจักรยานจริง อุปกรณ์นี้จะทำให้ผู้ใช้ได้ฝึกสมองและได้ออกกำลังกายไปในตัว

ที่มา :
[1] https://thaitgri.org/?p=39092
[2] shorturl.asia/p3uEV
[3] shorturl.asia/KUy6d
[4] https://health.kapook.com/view69448.html