กระดูกพรุนในผู้สูงอายุ

   โรคกระดูกพรุน เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเพศหญิงวัยหมดประจำเดือนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่โรคนี้จะไม่มีอาการแสดง แต่อาจมีอาการที่พบได้ เช่น ปวดหลัง หลังค่อม ส่วนสูงลดลง

ปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน
   • การได้รับปริมาณแคลเซียมไม่เพียงพอต่อร่างกาย โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงวัยเด็กวัยหนุ่มสาว ส่งผลให้ความหนาแน่นของกระดูกน้อย
   • กรรมพันธุ์ กรณีมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุน อาจทำให้มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนได้มากกว่าปกติ
   • การได้รับยา สารเคมีหรือรังสีบางชนิดที่ส่งผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูก เช่น ยาสเตียรอยด์ ยาเฮปาริน
   • การสูบบุหรี่และการดื่มสุราเป็นประจำ จะไปลดประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียมในร่างกาย
   • การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นประจำ
   • การลดลงของฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนของเพศหญิงวัยหมดประจำเดือน ซึ่งจะไปลดประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียมในร่างกาย
   • การขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลง
   • การได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอ เนื่องจากวิตามินดีมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมในร่างกาย

การป้องกันโรคกระดูกพรุน
   • รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น ผักใบเขียว ปลาตัวเล็กที่รับประทานได้ทั้งกระดูก นมและผลิตภัณฑ์จากนม กุ้งแห้ง งาดำ หรือรับประทานแคลเซียมเสริม
   • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาทีต่อครั้ง 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ และควรฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหกล้มด้วย
   • งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา

**การตรวจมวลกระดูก Bone Mineral Density เพื่อดูความหนาแน่นของกระดูก ทำให้สามารถรู้ทันและป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ ควรปรึกษาและตรวจเพิ่มเติมตามคำแนะนำของแพทย์**

อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภายในบ้าน

   อุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์

   อุปกรณ์ช่วยเดิน/อุปกรณ์ฝึกเดิน

Dynamico Grillo Let's Fly
             
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

ที่มา :
[1] shorturl.asia/OxNoj
[2] https://mthai.com/health/44936.html
[3] https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/osteoporosis/
[4] https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=154
[5] https://www.bangkokinternationalhospital.com/th/health-articles/diseases-and-treatments/osteoporosis-a-silent-danger