ทำความรู้จักกับโรคเหน็บชา

   โรคเหน็บชา (Beriberi) คือ โรคทางระบบประสาทประเภทหนึ่ง ที่ส่งผลให้เกิดอาการชาตามปลายมือ-ปลายเท้า สาเหตุมาจากการขาด Vitamin B1 (วิตามิน B1) หรือไธอามีน (Thiamine) ที่ร่างกายไม่สามารถผลิตขึ้นมาเองได้ โดยจะพบได้ทุกช่วงของอายุทั้งเพศชายและเพศหญิง

   Vitamin B1: ช่วยบำรุงในส่วนของระบบประสาท บำรุงสมอง บำรุงกล้ามเนื้อ ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและสามารถรักษาโรคเหน็บชาได้

  อาการที่พบ : ระยะต้นจะมีอาการชาที่แขนและขา ชาบริเวณปลายมือ-ปลายเท้า หรือมีอาการบวมแดงและอ่อนแรงร่วมด้วย

จากที่กล่าวมาโรคเหน็บชาสามารถเป็นได้ในทุกช่วงอายุ โดยหลัก ๆ จะแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
   1. โรคเหน็บชาในเด็ก (Infantile Beriberi) พบบ่อยในทารกอายุ 2-3 เดือนที่รับประทานน้ำนมแม่โดยที่แม่รับประทานอาหารที่ขาดวิตามินบี 1 ทำให้ทารกที่รับประทานน้ำนมแม่จะมีอาการหอบเหนื่อย ตัวเขียว ตัวบวม หัวใจเต้นเร็ว หากรักษาช้าอาจทำให้ทารกเสียชีวิตได้

   2. โรคเหน็บชาในผู้ใหญ่ (Adult Beriberi) แบ่งได้ 3 แบบ
      1. โรคเหน็บชาแสดงอาการผอมแห้ง หรือ Dry (Paralytic or Nervous) Beriberi มักมีอาการชาปลายมือ-ปลายเท้า กล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรง มีอาการซูบผอมผิดปกติ
      2. โรคเหน็บชาอ้วนหรืออีกชื่อคือชนิดเปียก หรือ Wet (Cardiac) Beriberi นอกจากอาการชาที่ปลายมือปลายเท้า เกิดการบวม มีน้ำคั่งในช่องท้องและช่องปอด หอบเหนื่อยและมีอาการทางด้านหัวใจร่วมด้วย เช่น หัวใจโต หัวใจเต้นเร็ว หัวใจวาย ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้
      3. โรคเหน็บชาจากสุราเรื้อรัง ร่วมกับอาการทางจิต หรือ Wernicke-Korsakoff (Cerebral) Syndrome พบบ่อยในผู้ป่วยที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง อาการที่พบ เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ เดินเซ การเคลื่อนไหวของลูกตาทำได้น้อยหรือไม่ได้เลย และมีอาการทางจิตเวช

วิธีป้องกันเบื้องต้น
   1. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และหลากหลาย เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ นม ข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและถั่วเมล็ดแห้ง ผักใบเขียว
   2. การเลิกดื่มสุรา ในรายที่ติดสุราเรื้อรังจะต้องเข้ารับการบำบัดอย่างถูกวิธี เนื่องจากสุราคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการเหน็บชาได้
   3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีตัวทำลายวิตามินบี 1 เช่น ปลาดิบ ปลาส้มดิบ แหนมดิบ ปลาร้าดิบ ของหมักดองอื่น ๆ หากต้องการรับประทานควรปรุงอาหารด้วยความร้อนจนสุก

อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุที่ทันสมัย

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift Andrea Deluxe TurnAid Sofia 90 TAMI
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK


ที่มา

[1] shorturl.asia/6Llqo
[2] shorturl.asia/JgUhD
[3] https://www.xn--12cl1ca7azax8dzb0cwff0m.com/archives/8696
[4] https://www.ssoratana.com/index.php?page=article-view-detail&id=1