คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Currency :
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก
หน้า:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
ต่อหน้า
ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางกายที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆแล้ว การเปลี่ยนแปลงทางใจ ก็เป็นประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผู้สูงอายุพบเจอ โดยสาเหตุนั้นอาจเกิดได้จากหลายปัจจัยประกอบกัน อาทิ ความรู้สึกสูญเสียความสามารถของตนเอง การสูญเสียหน้าที่การงานและการยอมรับยกย่องจากบุคคลรอบข้าง การขาดการติดต่อกับครอบครัวเนื่องจากบุตรหลานมีครอบครัวของตนแล้วแยกย้ายกันไป เป็นต้นอ่านต่อ
โพสใน เกร็ดความรู้ โดย Store Owner

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 10 นาฬิกา 17 นาที 31 วินาที Asia/Bangkok

เมื่ออายุมากขึ้นมักจะมีปัญหาอื่นๆ ตามมาเสมอ โดยเฉพาะปัญหาทางกายภาพ สำหรับผู้สูงอายุ การใช้ชีวิตตามปกติก็นับว่ายากมากแล้ว เนื่องจากสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมลงทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนอย่างเคย ในขณะที่ผู้สูงอายุบางรายมีอาการป่วยโรคกระดูกพรุนร่วมด้วย ยิ่งทำให้การใช้ชีวิตยากมากขึ้นไปอีก ซึ่งผู้สูงอายุกระดูกพรุนควรจะต้องได้รับการดูแลมากเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากการเคลื่อนไหวร่างกายในภาวะของ โรคกระดูกพรุนอ่านต่อ
โพสใน เกร็ดความรู้ โดย Store Owner

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 15 นาฬิกา 19 นาที 45 วินาที Asia/Bangkok


การเปลี่ยนแปลงทางกายในผู้สูงอายุ

     ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายของระบบต่าง ๆ โดยระบบร่างกายต่าง ๆ มีแนวโน้มจะเสื่อมลงเรื่อย ๆ ตามวัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์ โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

อ่านต่อ
โพสใน เกร็ดความรู้ โดย Store Owner

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 13 นาฬิกา 57 นาที 40 วินาที Asia/Bangkok

อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน (Gait Trainer) รุ่น Grillo เป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ต้องการฝึกเดินที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยปรับลักษณะการเดินและช่วยฝึกการควบคุมในบริเวณลำตัว (trunk) และกระดูกสันหลัง (vertebral) ในระหว่างการทำกายภาพบำบัด รวมถึงช่วยค้ำจุนส่วนของกระดูกเชิงกราน (Pelvic) ในผู้ที่มีความผิดปกติด้านการเดินอ่านต่อ
โพสใน เกร็ดความรู้ โดย Store Owner

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 16 นาฬิกา 01 นาที 48 วินาที Asia/Bangkok

อาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (Depression in the elderly)

     ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่พบอาการซึมเศร้าได้มากกว่าวัยอื่น ๆ สาเหตุนั้นเนื่องมาจากผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการมีโรคทางกายที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมอง การรับประทานยาบางชนิดที่ทำให้อาการซึมเศร้าได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจ (จากการสูญเสีย, จากการเกษียณอายุต้องออกจากงาน) การเปลี่ยนแปลงบทบาททางด้านสังคม และการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถระบายความรู้สึกกับคนรอบข้างได้

อ่านต่อ
โพสใน เกร็ดความรู้ โดย Store Owner

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 15 นาฬิกา 16 นาที 19 วินาที Asia/Bangkok

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมที่สำคัญในยุคนี้คือการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วอ่านต่อ
โพสใน เกร็ดความรู้ โดย Store Owner

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 13 นาฬิกา 24 นาที 36 วินาที Asia/Bangkok

ภาระของผู้ให้การดูแล (Caregiver Burden)

     ความรู้สึกเป็นภาระของผู้ให้ความดูแล หรือ Caregiver Burden คือ การที่ผู้ให้การดูแลเริ่มมีความรู้สึกว่าการให้การดูแลนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจของตนเอง เกิดความเหนื่อยล้าในการดูแล อาจพบปัญหานอนไม่หลับ, วิตกกังวล, ซึมเศร้า และอาจร้ายแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ นอกจากนั้นยังส่งผลให้ผู้ได้รับการดูแลได้รับการดูแลลดลงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

อ่านต่อ
โพสใน เกร็ดความรู้ โดย Store Owner

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 14 นาฬิกา 34 นาที 50 วินาที Asia/Bangkok

QUHA ZONO เทคโนโลยีจาก Finland คือ เมาส์ไร้สายเพื่อผู้พิการ หรือ เมาส์ไร้สายสำหรับผู้พิการทางมือ (Mouse for Hand-Disabled People) ที่จะช่วยให้ผู้พิการทางมือได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้ง่ายขึ้นอ่านต่อ
โพสใน เกร็ดความรู้ โดย Store Owner

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 2020 8 นาฬิกา 54 นาที 26 วินาที Asia/Bangkok

อาการปวดข้อไหล่มีหลากหลายสาเหตุ โดยมากเกิดจาก ข้อไหล่เสื่อมตามวัย อุบัติเหตุที่กระทบข้อไหล่ทำให้ข้อไหล่เคลื่อนหรือหลุด จึงทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดไหล่และไม่อยากที่จะเคลื่อนไหว ส่งผลให้เกิดข้อไหล่ติด กล้ามเนื้อลีบตามมาได้อ่านต่อ
โพสใน เกร็ดความรู้ โดย Store Owner

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 2020 16 นาฬิกา 33 นาที 46 วินาที Asia/Bangkok

หลายคนคงพอจะรู้กันมาแล้วว่าโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่งที่เมื่อเข้าสู่ช่วงอาการหนักก็จะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างมากพอสมควร หากรู้เบื้องต้นแล้วว่าอาการของคนใกล้ตัวคุณเข้าข่ายโรคอัลไซเมอร์ ก็ควรรีบหาวิธีการรักษาเพื่อชะลออาการสมองเสื่อมให้ดีที่สุดอ่านต่อ
โพสใน เกร็ดความรู้ โดย Store Owner

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2020 16 นาฬิกา 54 นาที 49 วินาที Asia/Bangkok

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก
หน้า:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
ต่อหน้า
expand_less