สัญญาณเตือนและวิธีการตรวจมะเร็งเต้านม

              มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งในสตรี ปัจจัยที่ทำให้การรักษาได้ผลดีนั้นขึ้นอยู่กับระยะของโรคที่เป็น ถ้าเราพบได้ตั้งแต่ในระยะต้น ๆ ก็จะรักษาได้

 

สัญญาณเตือน อาการของมะเร็งเต้านมที่พบบ่อย

  1. คลำพบก้อนเต้านม
  2. ขนาดและรูปร่างของเต้านมเปลี่ยนแปลงไป
  3. ผิวหนังเต้านมเปลี่ยนแปลง เช่น  รอยบุ๋ม ย่น หดตัวหรือมีความหนาผิดปกติ
  4. หัวนมมีความหดตัว คัน หรือมีผื่นแดงผิดปกติ
  5. มีเลือด หรือของเหลวไหลออกจากหัวนม

 

วิธีการตรวจหามะเร็งเต้านม

  1. การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม

            เป็นวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุด สามารถลด อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมได้ เป็นการตรวจเอกซเรย์เต้านมโดยใช้เครื่องมือเฉพาะ 

           กดเต้านมให้แบนราบมากที่สุดและถ่ายภาพเต้านมข้างละ 2 ท่า อาจมีการทำอัลตราซาวด์เพิ่ม เพื่อช่วยในการวินิจฉัยหรือยืนยันว่าสิ่งที่พบผิดปกติในแมมโมแกรม ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัย 

 

2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์

              การตรวจเต้านมโดยแพทย์เมื่อใช้ร่วมกับแมมโมแกรมจะช่วยเพิ่มความไวและความถูกต้องในการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมมากกว่าการใช้แมมโมแกรมเพียงอย่างเดียว

 

3. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

สังเกตขนาดรูปร่าง สีผิว ตำแหน่งของเต้านม หัวนมเป็นอย่างไร และควรเทียบการเปลี่ยนแปลงกับเดือนก่อน โดยการตรวจเต้านมด้วยตนเองจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้ตรวจต้องทราบวิธีการตรวจที่ถูกต้อง

4. การตรวจเต้านมด้วย MRI 

            เนื่องจากการตรวจ MRI มีราคาแพง ปัจจุบันแนะนำให้ทำ MRI ร่วมกับแมมโมแกรม เฉพาะในผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติของยีน BRCA ตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไปหรือเคยมีประวัติได้รับการฉายรังสีปริมาณสูงบริเวณหน้าอกตั้งแต่อายุน้อย

ภาพ MRI เต้านม

แหล่งที่มา

https://www.chulacancer.net/patient-list-page.php?id=43

https://www.bangkokpattayahospital.com/th/healthcare-services/women-s-health-center-th/women-articles-th/item/548-breast-self-examination-th.html

https://www.planmed.com/mammography/digital-mammography/