อัลไซเมอร์คืออะไร?

     อัลไซเมอร์คือโรคโรคหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มของ ‘โรคความจำเสื่อม’ ที่พบได้เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มซึ่งมีจำนวนสูงถึง 60-80 % สำหรับกลุ่มอายุของผู้ป่วยอัลไซเมอร์พบมากในกลุ่มของผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป แต่เนื่องจากโรคอัลไซเมอร์เกิดจากความความผิดปกติของโปรตีนเบต้าอะไมลอยด์ (beta-amyloid) ซึ่งเมื่อโปรตีนตัวนี้เข้าจับกับเซลล์ประสาทจะทำให้เซลล์ประสาทนั้นเสื่อมลง (ซึ่งไม่ใช่การเสื่อมตามธรรมชาติ) โดยความผิดปกตินี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม สภาพแวดล้อม ความเสื่อมของระบบประสาท เป็นต้น ดังนั้นการเกิดของโรคจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว

โรคสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์ต่างกันอย่างไร?
     เรามักได้ยินโรคอัลไซเมอร์มาคู่กับโรคสมองเสื่อมเสมอ เนื่องจากอัลไซเมอร์เป็นส่วนหนึ่งของโรคสมองเสื่อมที่มีจำนวนผู้ป่วยมากเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มนั่นเอง ดังนั้นหากจะกล่าวว่าโรคความจำเสื่อมคือโรคอัลไซเมอร์ก็คงจะไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เพราะในกลุ่มของโรคสมองเสื่อมยังมีโรคอื่น ๆ อีก เช่น Lewy body dementia เป็นต้น ซึ่งโรคสมองเสื่อมอื่น ๆ ในกลุ่มก็จะมีสาเหตุของการเกิดโรคที่แตกต่างกันออกไป

อาการของโรคอัลไซเมอร์
     สำหรับอาการของโรคอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยจะเกิดความเสื่อมถอยของสมอง ทำให้ความจำถดถอย ขี้หลงขี้ลืม นิสัยก้าวร้าว ซึ่งจะแบ่งออกเป็นระยะทั้งหมด 3 ระยะด้วยกันดังนี้

     1. ระยะแรก
          ในระยะแรกผู้ป่วยจะเริ่มหลงลืมความจำใหม่ ๆ ในชีวิตประจำ แต่อาการหลงลืมดังกล่าวนี้จะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากอาการขี้ลืมในผู้สูงอายุทั่วไป เช่น ลืมกุญแจไว้ในตู้เย็น ลืมรีโมททีวีเอาไว้ในเครื่องซักผ้า เป็นต้น

     2. ระยะที่สอง
          ผู้ป่วยเริ่มสูญเสียความจำในช่วงที่กว้างขึ้น เริ่มใช้คำพูดได้ยาก คิดคำที่เหมาะสมไม่ออก อารมณ์แปรปรวน ขว้างปาข้าวของ ถ้าหากหาของไม่เจอก็มักโทษว่ามีคนขโมยไป

     3. ระยะที่สาม
          ผู้ป่วยเริ่มช่วยตัวเองไม่ได้เนื่องจากหลงลืมวิธีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน สับสนวันคืน เกิดภาพหลอน เช่น เห็นภาพของคนอยู่ที่ปลายเตียง เห็นภาพของคนอยู่ที่หน้าต่าง เป็นต้น เริ่มไม่พูดเนื่องจากลืมวิธีการสื่อสาร ไม่สามารถเดินได้เนื่องจากลืมวิธีเดิน สุดท้ายก็จะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงและอาจเสียชีวิตได้จากโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น แผลกดทับ เป็นต้น

การรักษาโรคอัลไซเมอร์
     ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาด เพียงแต่รักษาไปตามอาการและพยายามชะลอการเสื่อมของสมองให้ช้าที่สุด โดยใช้ยาร่วมกับการดูแลและความเอาใจใส่ของผู้ดูแล หากครอบครัวให้ความรัก ความเข้าใจและความเอาใจใส่กับผู้ป่วยเป็นอย่างดี ก็จะสามารถช่วยให้อาการของโรคชะลอลงหรือปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้

อ้างอิง
[1] https://www.bumrungrad.com
[2] https://www.honestdocs.co/alzheimers-disease
[3] http://haamor.com