ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยอัมพาตหรือผู้ป่วยติดเตียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการรักษาผู้ป่วยดังกล่าว ส่วนในแง่ของการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ดูแลจำเป็นต้องพลิกตัวเป็นประจำ ทุก 1-2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันแผลกดทับ ซึ่งการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ก็ถือว่าต้องเสียเวลาและแรงงานของผู้ดูแลไม่น้อย เพราะหากไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งจุดกดทับและระบายความชื้นที่สะสมขึ้นจากการอยู่ตำแหน่งเดิมเป็นระยะเวลาหนึ่งก็จะทำให้เกิดแผลกดทับได้

     ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า TurnAid เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งจะนำเข้าไปติดตั้งเข้ากับราวของเตียงผู้ป่วยทั้ง 2 ข้าง เพื่อใช้ม้วนผ้าพลิกตัวและช่วยให้สามารถพลิกตัวผู้ป่วยได้ การทำงานของอุปกรณ์นี้จะไม่เกี่ยวข้องกับส่วนของพื้นเตียงที่สามารถพลิกตะแคงไป-มาเหมือนเตียงพลิกตัวผู้ป่วยทั่วไป เนื่องจากหลักการในการช่วยพลิกตัวผู้ป่วยของ Turnaid ใช้หลักการดึงผ้าไป-มาระหว่างราวด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งราวที่ว่านั้นจะทำงานโดยการม้วนผ้าที่ใช้ในการพลิกตัวผู้ป่วย ซึ่งถูกควบคุมด้วยมอเตอร์อีกทีหนึ่ง

ความแตกต่างของ Turnaid กับเตียงพลิกตัวทั่วไป
     อุปกรณ์พลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง Turnaid จะไม่ใช่ส่วนทั้งหมดของเตียงผู้ป่วย ซึ่งจะมีลักษณะเป็นราว 2 ข้าง ที่สามารถถอดเพื่อนำไปประกอบกับเตียงอื่น ๆ ได้ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากเตียงพลิกตัวผู้ป่วยทั่วไปที่จะไม่ได้มีราวเตียงในการม้วนผ้าช่วยพลิกตัว แต่จะเป็นการพลิกตัวจากส่วนของเบาะเตียง ซึ่งเป็นชิ้นส่วนเดียวกันกับเตียงเลย ซึ่งความรู้สึกในการโดนพลิกตัวของผู้ป่วยก็อาจจะแตกต่างกัน เนื่องจากตัวหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนใช้ผ้าดึงในการพลิกตัวแต่อีกตัวหนึ่งใช้เบาะในการพลิกตัว นอกจากนั้นแล้วการทำงานของ Turnaid จะทำงานด้วยระบบไฟฟ้า มีรีโมทควบคุมด้วยมือและเท้า สามารถให้ผู้ใช้งานเลือกใช้ได้ตามความถนัด

อุปกรณ์พลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง Turnaid

     สรุป อุปกรณ์พลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงทั้งสองก็ถือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยลดภาระหรือผ่อนแรงของผู้ดูแลทั้งที่เป็นญาติและพยาบาลในการพลิกตัวผู้ป่วยได้ และยังถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ดูแลหลาย ๆ คนในระยะยาวได้อีกด้วย