ภัยร้ายที่เกิดจากยานอนหลับ

     อาการนอนไม่หลับเป็นอาการที่พบบ่อยในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งอาจเกิดจากความเครียดจากปัญหาสุขภาพกาย ปัญหาสุขภาพจิตก็เป็นได้ โดยเริ่มต้นควรรักษาจากการไม่ใช้ยา หาและแก้ไขที่สาเหตุ ปรับพฤติกรรมการนอนก่อน เช่น การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องนอนให้เอื้อต่อการนอนที่ดี ไม่มีเสียง แสงหรือสิ่งรบกวนอื่นขณะนอน เข้านอนตื่นนอนเป็นเวลาทุกวัน นอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวัน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ขจัดความเครียดด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นต้น หากอาการยังไม่ดีขึ้นแพทย์จึงค่อยเริ่มพิจารณาให้ยานอนหลับ

     ถึงแม้ยานอนหลับจะเป็นยาที่สามารถบรรเทาอาการนอนไม่หลับได้ แต่ยานอนหลับนี้ก็สามารถส่งผลเสียให้กับร่างกายได้เช่นกันหากใช้เป็นระยะเวลานาน เช่น ภาวะดื้อยาหรือการตอบสนองของร่างกายต่อยาลดลง การติดยา อาการข้างเคียงจากการหยุดยากะทันหัน (กระสับกระส่าย กังวล นอนไม่หลับ) ภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ การใช้ยาเกินขนาดที่ส่งผลกดการหายใจ เป็นต้น

     ข้อควรระวังอื่น ๆ เช่น ไม่ใช้ยานอนหลับในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ผู้ที่ใช้ยากดประสาทประเภทอื่น ๆ ร่วมด้วย รวมทั้งไม่ใช้ยานอนหลับในผู้ที่ดื่มสุรา เพราะแอลกอฮอล์จะไปเสริมฤทธิ์ยา อาจเสียชีวิตได้จากการกดการหายใจ

     ดังนั้นควรระมัดระวังการใช้ยานอนหลับ และการใช้ยานั้นควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง


ที่มา :

[1] https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/861913
[2] https://www.si.mahidol.ac.th/th/tvdetail.asp?tv_id=451
[3] https://siamrath.co.th/n/129024
[4] shorturl.asia/mHeCW