กระดูกสันหลังคด Scoliosis

   กระดูกสันหลังคด คือ กระดูกสันหลังที่ผิดรูปไปจากปกติ เกิดการคดงอ บิดเบี้ยวไปทางด้านข้าง ทำให้การจัดเรียงของไหล่ เอว สะโพก ไม่เท่ากัน คล้ายรูปตัว “C” หรือ “S” ร่างกายจึงเสียสมดุลการทรงตัวไป
สาเหตุของกระดูกสันหลังคด ได้แก่
   • โรคกระดูกสันหลังคดตั้งแต่กำเนิด (Congenital Scoliosis)
   • โรคกระดูกสันหลังคดที่เกิดจากโรคทางระบบประสาทหรือระบบกล้ามเนื้อ (Neuromuscular Scoliosis)
   • โรคกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic Scoliosis) ส่วนมากเกิดจากความยาวของเข่าไม่เท่ากัน โดยพบมากในช่วงอายุ 10-18 ปี
   • โรคกระดูกสันหลังคดจากท่าทางที่ผิดไป (Functional Scoliosis)
   • โรคกระดูกสันหลังคดที่เกิดจากความเสื่อม (Degenerative Lumbar Scoliosis) เกิดจากการใช้กระดูกสันหลังมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดความเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลัง ซึ่งถ้าความเสื่อมด้านซ้ายกับด้านขวาไม่เท่ากันจะทำให้เกิดกระดูกสันหลังคดในผู้สูงอายุได้

อาการเบื้องต้นที่อาจสังเกตได้ ได้แก่
   • หลังหรือหน้าอกนูนไม่เท่ากัน
   • ไหล่สองข้างไม่อยู่ในระดับเดียวกัน
   • ลำตัวเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
   • สะโพกสองข้างไม่อยู่ในระดับเดียวกัน
   • มองเห็นกระดูกสันหลังคดชัดเจน
   • อาการอื่น ๆ เช่น ปวดหลัง เจ็บซี่โครง ถ้าหากอาการรุนแรงอาจส่งผลต่อการหายใจและการทำงานของหัวใจได้

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ได้แก่
   • อายุ มักเกิดในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น
   • เพศ มักเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
   • กรรมพันธุ์พันธุกรรม หากมีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคกระดูกสันหลังคดมาก่อน จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกสันหลังคดมากกว่าคนปกติ

ภาวะแทรกซ้อนจากโรค ได้แก่
   • หากใจลำบาก เหนื่อยง่าย จากการที่กระดูกซี่โครงไปกดทับปอดและหัวใจ
   • ปวดหลังเรื้อรัง

วิธีการรักษา *ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เฉพาะทาง* ได้แก่
   • การรักษาแบบไม่ผ่าตัด ทำเมื่อกระดูกสันหลังคดเพียงเล็กน้อยไม่เกิน 10-30 องศา รักษาโดยการทำกายภาพบำบัดและใส่เสื้อเกราะดัดหลังตลอดเวลาจนถึงช่วงอายุที่กระดูกหยุดเจริญเติบโต
   • การรักษาแบบผ่าตัดจัดแนวกระดูกสันหลัง ทำเมื่อกระดูกสันหลังคดมากกว่า 60 องศา และทำการรักษาด้วยวิธีการอื่นแล้วไม่ได้ผล

   สำหรับผู้สูงอายุนั้น วิธีการป้องกันโรคกระดูกสันหลังคดอย่างหนึ่งคือการชะลอความเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลัง โดยหลีกเลี่ยงการยกของหนัก หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของร่างกายเป็นระยะเวลานาน เช่น เครื่องนวดต่าง ๆ และควรงดสูบบุหรี่

อุปกรณ์ทันสมัยดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift AeroletToilet Lift TurnAid Sofia 90 TAMIรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK


ที่มา
[1] https://www.bangkokinternationalhospital.com/th/health-articles/article-type/scoliosis-should-not-be-overlooked-it-might-happen-to-all-age-groups
[2] https://ww2.bangkokhospital.com/index.php/th/diseases-treatment/scoliosis-in-elderly-treatment-recovery-prevention
[3] https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/scoliosis
[4] https://www.drugs.com/health-guide/scoliosis.html