"เมาส์ไร้สาย Quha Zono"

             Quha Zono เป็นเมาส์ไร้สาย(Wireless mouse) ซึ่งล่าสุดได้มีผู้คิดค้นนวัตกรรมสุดไฮเทค ที่ทำให้ผู้พิการทางมือได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone  และ Smart TV ได้ง่ายขึ้น เรียกได้ว่าเป็นเมาส์สำหรับผู้พิการทางมือ (Mouse for Hand-Disabled People)   เนื่องจากเมาส์ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ทำให้สามารถสวมใส่เมาส์ได้หลากหลายตำแหน่งบนร่างกาย อาทิ สวมใส่บริเวณแขน(arm)  ข้อมือ(wrist) ข้างศีรษะหรือข้อเท้า เป็นต้น

การทำงานของ Quha Zono

                  หลักการทำงานของ Quha Zono  คล้ายกับเมาส์ไร้สาย (Wireless Mouse) ทั่วไป โดยมีทั้งตัวรับและตัวส่งสัญญาณ

             

              เพียงสวมอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญานไว้ที่ศีรษะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งบนร่างกาย ภายในอุปกรณ์จะมีเซนเซอร์ไจโรสโคป (Gyroscopic Sensor) ตรวจจับการเคลื่อนไหวของเมาส์ที่สวมใส่บนร่างกาย จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังตัวรับที่อยู่กับคอมพิวเตอร์ ทำให้ลูกศรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เลื่อนตามที่ร่างกายขยับ

             นอกจากจะบังคับด้วยศีรษะแล้วยังสามารถใช้ส่วนอื่น ๆ ของร่างกายควบคุมได้ด้วย เช่น แขน ข้อมือ ข้อเท้า ขา

         

        ในส่วนของการคลิกเมาส์ อุปกรณ์จะมีระบบคลิกอัตโนมัติ หรือ Auto-click  ตามตำแหน่งที่ลูกศรถูกวางแช่ไว้ (สามารถตั้งค่าเวลาในการคลิกได้) อีกทั้งยังสามารถกดปุ่มหรือเป่าลมผ่านชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาเหมือนไมโครโฟน ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ทำให้ผู้พิการเลือกใช้งานได้หลากหลายขึ้น  เมาส์สำหรับผู้พิการทางมือหรือ Quha  Zono นี้ รองรับการใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ Android, Windows และ MacOS

ประโยชน์ของ Quha Zono