โรคปอดอักเสบ (Pneumonitis)

   “โรคปอดอักเสบ” หรือ “ปอดบวม” เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือเชื้อไวรัส ทำให้เกิดการอักเสบของถุงลมปอดและเนื้อเยื่อโดยรอบ พบได้บ่อยในเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคปอดอักเสบ
   • อายุ เช่น เด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี และผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี
   • ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU
   • ผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ เช่น ผู้ติดเชื้อ HIV
   • ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด
   • สูบบุหรี่

อาการของโรคปอดอักเสบ
   • เหนื่อยง่าย หายใจเร็วหรือหายใจลำบาก
   • เจ็บหน้าอกขณะหายใจหรือมีอาการไอ
   • ไอมีเสมหะ
   • มีไข้ หนาวสั่น
   • ผู้สูงอายุจะมีอาการซึม สับสน
   • ในเด็กอาจมีอาการปวดท้อง ท้องอืด มีอาการอาเจียน ไม่ดูดนมหรือน้ำ อาจมีอาการชักจากการเป็นไข้ร่วมด้วย

การป้องกันการเกิดโรคปอดอักเสบ
   • ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
   • ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เช่น การพักผ่อนให้เพียงพอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
   • หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนมากหรือแออัด
   • ฉีดวัคซีนป้องกันการเกิดโรคปอดอักเสบ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่
   • เมื่อมีโรคประจำตัว ควรรับประทานยาให้ครบตามคำสั่งของแพทย์

อุปกรณ์ทันสมัยช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift Andrea Deluxe TurnAid Sofia 90 TAMI
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

ที่มา
[1] https://shorturl.asia/csaxL
[2] https://shorturl.asia/NH85O
[3] https://img.kapook.com/u/2020/sireeporn/Health-1/p0.jpg
[4] https://www.medicthai.com/wp-content/uploads/2013/08/13.jpg
[5] https://www.phukethospital.com/th/healthy-articles/pneumonitis/
[6] https://www.thaihealth.or.th/data/content/2014/11/26567/cms/e_aefghnqx3459.jpg
[7] https://www.siamturakij.com/assets/uploads/img_lifestyle/4/main/1585244201_4.jpg