กายภาพบำบัด

   กายภาพบำบัด (Physical Therapy) คือ ศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อบำบัด ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูการเสื่อมสมรรถภาพหรือความพิการของร่างกายหรือจิตใจ ด้วยการออกกำลังกายและใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อรักษาผู้ป่วยให้กลับมาเคลื่อนไหวตามปกติได้มากที่สุด การทำกายภาพบำบัดมีหลายรูปแบบ เช่น การออกกำลังกาย ธาราบำบัด การดัดดึงข้อต่อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการทำกายภาพบำบัดที่มีการนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาช่วยผู้ป่วยในการทำกายภาพด้วย เช่น
   • หุ่นยนต์ช่วยฝึกเดิน
   • เครื่องเลเซอร์กำลังสูง (High Power Laser Therapy)
   • อุปกรณ์ฝึกการทรงตัวด้วยคอมพิวเตอร์ (Balance Computer Base)
   • ลู่วิ่งกึ่งไร้น้ำหนัก (Anti-Gravity Treadmill: Alter G)
   • อุปกรณ์ชุดออกกำลังกาย (Neurac System)
   อุปกรณ์ช่วยเดิน (Gait Trainer)

อุปกรณ์ผู้ป่วยหัดเดิน (Gait Trainer)

Grillo
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK
Dynamico
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

ผู้ป่วยที่ทำกายภาพบำบัด
   1. ผู้ป่วยระบบประสาท เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต ผู้ป่วยพาร์กินสัน ผู้ป่วยเด็กสมองพิการตั้งแต่กำเนิด เป็นต้น
   2. ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดหลังหรือปวดคอ เส้นประสาทถูกกดทับ ข้อไหล่ติด ปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง กลุ่มผู้ป่วยกระดูกหัก ใส่เฝือก/ดามเหล็ก เป็นต้น
   3. ผู้ป่วยระบบทรวงอก ปอด และหัวใจ เช่น ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด ผู้ป่วยปอดอักเสบ เป็นต้น
   4. อื่น ๆ เช่น ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหรือประสบอุบัติเหตุ ป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรม เป็นต้น

ประโยชน์ของการทำกายภาพบำบัด
   1. ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรงและเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่กล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ ทำงานได้ดียิ่งขึ้น
   2. ช่วยรักษาอาการป่วยบางประเภท เช่น ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง โดยเฉพาะอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เป็นต้น การทำกายภาพบำบัดจะทำให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการยืน การเดิน และการทรงตัวอีกด้วย
   3. เสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้สูงวัยที่จำเป็นต้องรับการฟื้นฟูร่างกาย

   การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน โดยโปรแกรมกายภาพบำบัดจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์และนักกายภาพบำบัดผู้ทำการรักษา

บทความที่เกี่ยวข้อง
   กายภาพบำบัดสำคัญอย่างไร ทำไมผู้ป่วยต้องทำ?

ที่มา :
[1] shorturl.asia/8s7D5
[2] shorturl.asia/LwrJS
[3] shorturl.asia/D0cWK
[4] shorturl.asia/OmZUw