ข้อเข่าเสื่อม ภัยร้ายใกล้ตัวผู้สูงอายุ

     ข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนที่ห่อหุ้มบริเวณข้อเข่า ทำให้ข้อเข่าเกิดการเสียดสีในระหว่างที่ทำกิจวัตรประจำวันมากกว่าปกติ จึงส่งผลให้เกิดอาการดังต่อไปนี้
        • เจ็บข้อเข่า
        • เกิดอาการบวมและปวดเข่า
        • หากเกิดอาการอักเสบบริเวณข้อเข่าจะส่งผลให้ข้อบวมและร้อน
        • ไม่สามารถเหยียดข้อเข่าได้สุด
        • เวลาที่ขยับข้อเข่าจะเกิดเสียงดังในข้อ

     โรคข้อเข่าเสื่อมมักเจอในผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปได้ถึงร้อยละ 40 และมักพบข้อเข่าเสื่อมได้ในเพศหญิงมากกว่าเพศชายถึง 2-3 เท่า ในส่วนของน้ำหนักตัวเองก็มีส่วนที่ทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้เช่นกัน เนื่องจากเมื่อมีน้ำหนักตัวมากข้อเข่าก็จะต้องรับแรงกดมากตามไปด้วย ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพได้เร็วกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักน้อยนั่นเอง
     หากพบอาการดังกล่าวในผู้สูงอายุควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาตั้งแต่ต้น ๆ เนื่องจากหากปล่อยทิ้งเอาไว้อาจทำให้อาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงอาจทำให้อาการข้อเข่าเสื่อมที่แต่เดิมมีอาการเพียงข้างเดียวกลายเป็นข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้าง เพราะว่าข้อเข่าที่ยังทำงานได้ดีต้องคอยรับภาระจากข้อเข่าข้างที่มีอาการ จนสุดท้ายก็จะเสื่อมสภาพตามไปอย่างรวดเร็ว

แนวทางการรักษา
     การรักษาข้อเข่าเสื่อมอาจไม่จำเป็นจะต้องใช้การผ่าตัดเพียงอย่างเดียว ในผู้สูงอายุที่เป็นข้อเข่าเสื่อมในระยะต้น (อาการไม่รุนแรง) เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันก็สามารถชะลอการเสื่อมถอยของข้อเข่าลงได้ เช่น

     1. ลดน้ำหนักตัว ในผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักตัวมาก การลดน้ำหนักตัวจะช่วยลดแรงที่จะกดทับลงบนข้อเข่าลงได้เป็นอย่างมาก

     2. ลดพฤติกรรมที่ต้องงอเข่าหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ข้อเข่าเป็นหลัก เช่น การยกของหนัก การนั่งขัดสมาธิ การนั่งพับเพียบ หรือแม้กระทั่งท่านั่งชักโครกเองก็มีส่วนสำคัญ เพราะการนั่งชักโครกที่เป็นส้วมซึมผู้สูงอายุจะต้องงอเข่าเป็นเวลานาน รวมถึงการติดราวจับหรือใช้อุปกรณ์ช่วยลุกนั่งชักโครกที่จะช่วยดันผู้สูงอายุให้ลุกนั่งชักโครกได้โดยไม่ต้องออกแรงเกร็งข้อเข่า ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยลดการใช้งานข้อเข่าได้เป็นอย่างดี

          

     3. การรับประทานอาหารควรทานให้ครบทั้ง 5 หมู่ รวมไปถึงห้ามรับประทานอาหารที่มีไขมันหรือให้พลังงานสูง เพื่อควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากเกินไปนั่นเอง

     4. ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีอาการปวดข้อเข่ามากอาจมีการใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวดร่วมด้วย (ควรพบแพทย์ก่อนการใช้ยาทุกครั้ง)

     ดังนั้นแล้วหากผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการโดยทันที ไม่ควรปล่อยเอาไว้นานเกินไปจนอาการลุกลาม มิฉะนั้นแล้วแพทย์จะทำการรักษาอาการได้ยากและต้องใช้การผ่าตัดเพื่อรักษาเพียงอย่างเดียว


อ้างอิง
https://www.phyathai.com
https://www.bangkokhospital.com
http://www.thaipt.org