หลักการสร้างห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ (Toilet for elderly)

           ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สุงอายุ การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกรอบข้างรวมทั้งสถานที่สำคัญที่เสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือแม้แต่การปรับปรุงห้องน้ำ ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ไม่ควรละเลย เพื่อสร้างความปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งานของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น

 

ห้องน้ำผู้สูงอายุเป็นอย่างไร

ห้องน้ำเป็นสถานที่ภายในบ้านที่ควรให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะครอบครัวไหนมีผู้สูงอายุอาศัยด้วยยิ่งต้องใส่ใจเรื่องห้องน้ำเป็นพิเศษ สำหรับการทำห้องน้ำผู้สูงอายุให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมีสิ่งที่ควรคำนึง ดังนี้

 

1. ประตูห้องน้ำ

-   ประตูควรมีความกว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร เพื่อผู้สูงอายุบางคนใช้รถเข็นเพื่อเข้าไปในห้องน้ำได้

-   ควรเป็นประตูบานเลื่อน เพื่อให้สามารถเลื่อนเปิดได้ง่าย เนื่องจากหากเป็นประตูบานพับ เมื่อผู้สูงอายุล้มขว้างประตูคนข้างนอกจะไม่สามารถเปิดเข้าไปช่วยเหลือได้

-   ควรใช้มือจับประตูแบบก้านโยก เพื่อลดการใช้แรงข้อมือในการบิดเปิดประตู

2. พื้นที่ภายในห้องน้ำควรกว้างอย่างน้อย 1.5 x 2 เมตร เพื่อการหมุนกลับตัวของรถเข็นได้สะดวก

3. พื้นห้องน้ำควรมีระดับเดียวกันหมดเพื่อป้องกันการสะดุดล้มและควรมีระดับเดียวกับพื้นบ้าน เพื่อให้รถเข็นสามารถเข้าไปได้สะดวก

4. ส่วนเปียกและส่วนแห้งของพื้นห้องน้ำควรแยกสีกันอย่างชัดเจน และควรใช้วัสดุประเภทที่มีผิวฝืดอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการลื่น

5. ติดตั้งราวจับเพื่อช่วยพยุงตัว ทรงตัว และป้องกันการลื่นล้ม ในจุดที่มีการนั่ง ลุกยืน และเดินในห้องน้ำ

6. สุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำ

- ฝักบัวควรติดตั้งแบบที่สามารถปรับระดับแรงดันน้ำได้

- เก้าอี้นั่งอาบน้ำ สำหรับผู้สูงอายุไม่สามารถยืนได้นาน ขนาดความสูงของเก้าอี้ประมาณ 45-50 เซนติเมตร

- อ่างล้างหน้าควรเป็นแบบขอบโค้งเว้ารับกับสรีระ ควรสูงจากพื้น 70-80 เซนติเมตร เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นสามารถใช้งานได้สะดวก

- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า และวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ใช้แบบก้านปัด เพื่อง่ายในการเปิด-ปิดน้ำ

- ชักโครก ควรเลือกใช้ ชักโครก รุ่นที่มีที่นั่งสูงจากพื้น 43-45 เซนติเมตร และควรมีราวทรงตัวบริเวณด้านข้างของชักโครกหรือติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยุงในการลุกนั่งชักโครก เพื่อช่วยลดการออกแรงเข่าและขาในการลุกนั่งของผู้สูงอายุ

7. ควรมีแสงสว่างเพียงพอในห้องน้ำ เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนของผู้สูงอายุ

8. ติดตั้งปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉินในห้องน้ำบริเวณที่สามารถใช้งานได้ง่าย

 

อุปกรณ์ช่วยลุกนั่งชักโครกเพื่อห้องน้ำผู้สูงอายุ  Aerolet Toilet Lift !!!!