ในปัจจุบันปัญหาโรคซึมเศร้าในประเทศไทยพบได้มากมายและง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นจนถึงคนชราและจากปัญหาเชื้อไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน ที่ทำให้ผู้คนต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเบื่อหน่ายได้ง่ายขึ้น จนบางคนที่มีภาวะเสี่ยงซึมเศร้าอยู่ด้วยแล้วหากได้อยู่คนเดียวนาน ๆ อาจเป็นปัญหาได้ และโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ยิ่งมีความเสี่ยงง่ายขึ้นในการเป็นโรคซึมเศร้า

     โดยภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (Late-life depression) ที่พบได้ในผู้สูงอายุแบ่งเป็น 2 แบบ คืออาการซึมเศร้าที่เป็นมาก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และที่เกิดในช่วงที่เข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว

อาการที่บ่งบอกว่าเสี่ยงต่อการเป็นซึมเศร้า
     ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุนอนติดเตียงมักมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้ง่ายเนื่องจากภาวะทางอารมณ์ สุขภาพ รวมทั้งสารสื่อประสาทที่เปลี่ยนไป คนรอบตัวควรสังเกตอาการที่เป็นสัญญาณเตือน 5 ข้อ ดังนี้
        1. เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น เศร้า หงุดหงิด ผิดหวัง
        2. บ่นว่ารู้สึกไร้ค่าหรือเป็นภาระให้ลูกหลาน
        3. ไม่อยากทำอะไร
        4. ขาดกำลังใจ
        5. มีโรคประจำตัวทางกาย เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง เป็นต้น

     หากผู้สูงอายุอยู่ในภาวะซึมเศร้านาน ๆ โดยไม่ได้รับการรักษาอาจกลายเป็นโรคซึมเศร้าระยะรุนแรงได้ง่าย และบางรายอาจมีโรคสมาธิความจำเสื่อมจนพัฒนาเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้ ดังนั้นหากญาติของคุณมีอาการเข้าข่าย 5 ข้อดังที่กล่าวมา ควรเข้าพบแพทย์อย่างเร็วที่สุดและควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

วิธีปฏิบัติต่อผู้สูงอายุโรคซึมเศร้านอนติดเตียง
     1. ให้ความเอาใจใส่ ดูแลและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วย โดยการคุยกันและฟังกันให้มากขึ้น
     2. ไม่ควรปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่ตามลำพัง
     3. บางคนอาจะเป็นซึมเศร้าพร้อมกับการนอนติดเตียง ดังนั้นผลกระทบจากการนอนนาน ๆ อาจเกิดแผลกดทับขึ้นได้ จึงควรมีการพลิกตัวให้กับผู้ป่วยทุกระยะ โดยอาจจะให้ผู้ดูแลคอยช่วยพลิกตัวร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมในการพลิกตัวร่วมด้วย

อุปกรณ์พลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง ยี่ห้อ TurnAid


     4. ไม่ควรปรับลดหรือเพิ่มยาเอง และพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
     5. บางคนอาจเกิดภาวะกลืนลำบาก ดังนั้นควรปรับอาหารให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และปรับท่านั่งในการกินโดยควรปรับเตียง 45-90 องศา ให้ผู้ป่วยลุกนั่งบนเตียง
     6. หมั่นดูแลเรื่องความสะอาดให้กับผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 5 ไกร์ สามารถปรับพนักพิงเป็นท่านั่งได้


     
การป่วยด้วยโรคต่าง ๆ กำลังใจที่ดีสำหรับผู้ป่วยยิ่งเป็นสิ่งสำคัญกว่าคนทั่วไป และบวกกับอายุที่มากขึ้นแล้วด้วย ดังนั้นสภาวะจิตใจ อารมณ์และร่างกายที่เปลี่ยนไปจึงอาจทำให้พวกเขามีความเสี่ยงมากขึ้น ผู้ใกล้ชิดจึงต้องคอยดูแลและใส่ใจให้มาก ไม่ว่าจะเป็น คอยให้กำลังใจ คอยพูดคุยด้วยทัศนคติและเรื่องราวดี ๆ ให้ผู้ป่วยสบายใจ หรือแม้แต่ผู้ป่วยที่ขยับร่างกายเองไม่ได้และนอนติดเตียงก็ควรที่จะคอยพลิกตัวให้เขาอยู่เสมอเพื่อป้องกันแผลกดทับที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายอีกด้วย

Related Products










อุปกรณ์พลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง
TURNAID
เตียงไฟฟ้า 5 ไกร์
Andrea deluxe
เตียงไฟฟ้า 4 ไกร์
SOFIA 90
เตียงไฟฟ้า 4 ไกร์
TAMI
อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน
DYNAMICO
รถเข็นพยุงเดิน
Let's Fly