กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
   "ไข้เลือดออก" เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) โดยเชื้อนี้ติดต่อในคนได้ผ่านการโดนยุงลายกัด ซึ่งเชื้อจะฟักตัวอยู่ในคนได้ประมาณ 5-8 วัน หากเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วยังมีโอกาสเป็นได้อีก เนื่องจากเชื้อไวรัสเดงกีมีหลายสายพันธุ์ (ปัจจุบันพบ 4 สายพันธุ์) การติดเชื้อไวรัสเดงกีสายพันธุ์หนึ่งจะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้นไปตลอดชีวิต แต่จะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์อื่นเพียงช่วงสั้น ๆ เท่านั้น

ไข้เลือดออกพบได้ในทุกเพศทุกวัย โดยกลุ่มผู้ป่วยต่อไปนี้ถ้าเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนหรืออาการรุนแรงจากโรคได้ ได้แก่
   • เด็กทารก
   • ผู้สูงอายุ
   • หญิงตั้งครรภ์
   • ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง
   • ผู้ป่วยโรคเลือด
   • ผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหาร
   • ผู้ที่รับประทานยากลุ่ม Corticosteroid หรือ NSAIDs

   อาการที่พบ ได้แก่ ไข้, คลื่นไส้อาเจียน, ปวดท้องใต้ชายโครงขวา, ปวดเมื่อยตามตัว, ปวดกระบอกตา, มีผื่นตามตัว, มีอาการเลือดออกผิดปกติ เช่น มีจุดเลือดออกตามตัว, มีเลือดออกตามไรฟัน
ระยะของโรคมี 3 ระยะ ได้แก่
   • ระยะที่ 1 ระยะไข้สูง : ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง เมื่อกินยาลดไข้แล้วหลังยาหมดฤทธิ์จะกลับมามีไข้สูงตามเดิม ร่วมกับอาจมีอาการอื่น ๆ ที่พบได้ดังที่กล่าวข้างต้น
   • ระยะที่ 2 ระยะวิกฤต : ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 วันหลังไข้ลง โดยระยะนี้จะมีการรั่วของของเหลวออกจากเส้นเลือด ผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนสูญเสียของเหลวออกจากร่างกาย บางรายอาจพบความดันโลหิตต่ำได้ บางรายอาจพบภาวะเลือดออกมากจนทำให้ช็อกได้ ระยะนี้จึงต้องรีบทำการรักษาที่เหมาะสมโดยเร็ว
   • ระยะที่ 3 ระยะฟื้น : ระยะนี้เป็นระยะปลอดภัยที่แสดงว่าผู้ป่วยกำลังจะหายจากโรค ผู้ป่วยจะมีความอยากอาหารมากขึ้น ชีพจรเต้นช้าลง มีผื่นแดงที่มีวงขาวขึ้นตามตัว

การรักษา
  จะเป็นการรักษาตามอาการ โดยเบื้องต้นผู้ป่วยสามารถดูแลและสังเกตอาการได้ที่บ้าน
   • หากมีไข้สูงให้รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอลและเช็ดตัวลดไข้ หลีกเลี่ยงการรับประทานยาลดไข้ในกลุ่มแอสไพรินหรือไอบูโพรเฟน เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อภาวะเลือดออกมากขึ้น
   • หากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนให้รับประทานยาแก้คลื่นไส้อาเจียนและให้ผู้ป่วยจิบน้ำเกลือแร่บ่อย ๆ หากผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้ให้รับประทานอาหารอ่อน ๆ ย่อยง่าย แต่ถ้าหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง เช่น อาเจียนมาก ปวดท้องมาก มีภาวะขาดน้ำ ควรรีบมาพบแพทย์โดยเร็ว

การป้องกัน
   • ป้องกันไม่ให้โดนยุงลายกัดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน เช่น กำจัดแหล่งน้ำขัง, มีฝาปิดภาชนะที่ใส่น้ำเพื่อไม่ให้ยุงลายมาวางไข่

อุปกรณ์ทันสมัยช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift AeroletToilet Lift TurnAid Sofia 90 TAMIรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

ที่มา
[1] shorturl.asia/reRLd
[2] https://www.sanook.com/health/445/
[3] https://mgronline.com/qol/detail/9620000052542
[4] https://www.bumrungrad.com/th/conditions/dengue-hemorrhagic-fever
[5] https://med.mahidol.ac.th/rama_hospital/th/services/knowledge/04302020-1700