คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Currency :
อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง ยี่ห้อ ARMON รุ่น Edero

มุมมองเพิ่มเติม

อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง ยี่ห้อ ARMON รุ่น Edero

รหัสสินค้า: Edero

     ARMON รุ่น EDERO  Arm Suooprt หรือ อุปกรณ์ช่วยพยุงแขน สำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง (แขนไม่มีแรง) เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน (Arm Support) และผ่อนแรงแขน ที่ควบคุมด้วยระบบเชิงกล (Mechanics) ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยทำให้ผู้ใช้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากมายและง่ายขึ้น ช่วยชดเชยแรงให้สำหรับผู้ที่กล้ามเนื้อแขนและมืออ่อนแรง ไม่มีแรงแขน หรือไม่สามารถใช้กล้ามเนื้อแขนและมือได้เป็นเวลานาน โดยอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือเพิ่งผ่านการผ่าตัดมา เช่น ผ่าตัดช่วงอก เส้นประสาท หรือมีอาการปวดที่หลังและไหล่จนลามมาถึงแขน ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อแขนทำงานได้ไม่เต็มที่ จนเกิดข้อจำกัดในการทำกิจกรรมต่าง ๆ แต่ Armon รุ่น Edero จะช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ กลับมาทำได้ง่ายขึ้น โดยจะชดเชยแรงด้วยระบบ Spring Mechanism และสามารถปรับระดับการชดเชยแรงได้ถึง 12 ระดับ หรือตั้งแต่ 875-5600 กรัม Armon รุ่น Edero จะไม่ได้เป็นตัวออกแรงชดเชยทั้งหมด ทำให้ผู้ใช้งานสามารถออกแรงได้บ้างตามการปรับระดับการชดเชยแรง และช่วยให้กล้ามเนื้อแขนได้ใช้งานด้วยตัวเองมากขึ้น

กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง

*นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้มาตรฐานยุโรป

*มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

Pre Order

VDO

Application

กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง,กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง,อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ,ภาระผู้ดูแล

กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง,กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง,เครื่องช่วยพยุงแขน

กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง,อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ,แขนไม่มีแรง

กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง,กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง

อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง (แขนไม่มีแรง)

ARMON รุ่น EDERO (ระบบเชิงกล)

กายภาพบำบัดขาอ่อนแรง,อุปกรณ์กายภาพบำบัด

ARMON รุ่น Edero (ระบบกล)

อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง (แขนไม่มีแรง)

     ARMON รุ่น Edero เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนแบบเชิงกล (Mechanics) ที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีปัญหาแขนไม่มีแรงหรือมีข้อจำกัดในการใช้แขนและมือหรือผู้ที่ไม่สามารถใช้แขนและมือได้ในระยะเวลานาน ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเป็นผลมาจาการบาดเจ็บของไขสันหลัง (RSI/CANS) โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ อุปกรณ์นี้จะช่วยชดเชยน้ำหนักหรือผ่อนแรงในการเคลื่อนไหวแขนของผู้ป่วยด้วยระบบสปริง (Sprirng) กล่าวคือผู้ใช้งานจะใช้แรงในการเคลื่อนไหวบริเวณแขนหรือข้อมือน้อยลง โดยที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าระดับการชดเชยแรงได้แตกต่างกันถึง 12 ระดับ

     อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนเพื่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง Armon รุ่น Edero เป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยพยุงแขนได้ทุกทิศทางตามสรีรร่างกายและธรรมชาติของการเคลื่อนไหว และจะเน้นไปที่การช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานมากกว่าที่จะเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนไหวแขนและข้อมือได้อย่างอิสระในทุกทิศทางและทำให้ได้ฝึกออกแรงและเคลื่อนที่ด้วยตนเอง ซึ่งต่างจากอุปกรณ์อื่นที่มุ่งเน้นในเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งานด้านเดียว

     ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (แขนไม่มีแรง) : Click

อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนอ่อนแรง (แขนไม่มีแรง) ARMON รุ่น Edero ช่วยสนับสนุนในกิจกรรมดังต่อไปนี้
   • ช่วยลดการเกร็งของแขน/คอ/ไหล่ ในการทำงาน ที่ทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน เช่น งานออฟฟิศที่ต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา, งานสัก เป็นต้น
   • การทำงานตามหลักสรีรศาสตร์
   • การทานอาหารและการดื่มเครื่องดื่มด้วยตนเอง
   • ผู้ที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง
   • อุปกรณ์นี้มักนำมาใช้ในกิจกรรม ดังที่กล่าวมาหรืออาจใช้ในการบรรเทาอาการของผู้ที่มีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของแขนและข้อมือหรืออาจใช้ในการกายภาพบำบัดแขนของผู้ป่วยที่มีอาการ เช่น RSI/CANS หรือ ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น

อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนอ่อนแรง ARMON รุ่น Edero (แขนไม่มีแรง) เหมาะกับผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้
   • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA (Spinal Muscular Atrophy)
   • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis)
   • โรคเอ็มเอส (Multiple Sclerosis)
   • ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเต้านม
   •  โรคไขข้อ
   ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
   ผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ
   • ผู้ที่มีอากาารปวดไหล่หรือปวดหลังทั่วไป
   • ผู้ป่วยขาดดุลทางระบบประสาท

อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนอ่อนแรง (แขนไม่มีแรง) ARMON รุ่น Edero เหมาะสำหรับการทำงานหรือกิจกรรมดังต่อไปนี้
   • งานสำนักงาน (พิมพ์ดีด/แผนกต้อนรับ)
   • การทำฟัน
   • ห้องปฏิบัติการ
   ช่างเย็บผ้า
   • ศัลยแพทย์ช่างทาสี
   • ศัลยแพทย์
   • งานที่ทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน

แขนไม่มีแรง,กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงง
การทำงานของอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน Armon รุ่น Edero (ระบบกล)

กายภาพบำบัดขาอ่อนแรง,อุปกรณ์กายภาพบำบัด

ตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน Armon รุ่น Edero

ตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนอ่อนแรง (แขนไม่มีแรง) ARMON รุ่น Edero
   • ช่วยพยุงแขนในการเล่นคอมพิวเตอร์, Tablet ที่วางอยู่บนโต้ะ โดยติดตั้งอุปกรณ์กับเก้าอี้ไฟฟ้า
   • ช่วยพยุงแขนในการดื่มน้ำหรือยกของ โดยติดตั้งอุปกร์กับฐานที่วางบนพื้น
   • ช่วยพยุงแขนในการยกช้อนกินข้าว โดยติดตั้งอุปกรณ์กับเก้าอี้ทำงาน

  กายภาพบำบัดขาอ่อนแรง,อุปกรณ์กายภาพบำบัด กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง,แขนไม่มีแรง , อุปกรณ์กายภาพ ,อุปกรณ์กายภาพบำบัด กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง,แขนไม่มีแรง,กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง

ตัวอย่างการปรับส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน ARMON รุ่น Edero

ตัวอย่างการใช้งาน

กายภาพบำบัด,แขนไม่มีแรง เครื่องช่วยพยุงแขน,แขนไม่มีแรง กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง,แขนไม่มีแรง,กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง


สรุป
   อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนเพื่อผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง (แขนไม่มีแรง) ARMON จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การเคลื่อนไหวแขนของผู้ใช้เป็นไปอย่างสะดวกขึ้น ช่วยลดอาการเหนื่อยล้าหรืออาการเกร็งของกล้ามเนื้อจากการใช้งานเป็นเวลานาน รวมถึงช่วยผ่อนแรงแขน ทำให้ผู้ไช้ไม่ต้องออกแรงมากในการใช้แขนทำกิจกรรมต่าง ๆ

Keyword : กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรง  อุปกรณ์กายภาพบำบัดอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนอ่อนแรง  อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนกล้ามเนื้ออ่อนแรง กายภาพบำบัดแขนอ่อนแรงภาระผู้ดูแล อุปกรณ์กายภาพบำบัดเครื่องช่วยพยุงแขน/กายภาพบำบัด Arm support กายภาพแขน กายภาพบำบัดขาอ่อนแรง ผ่าตัดแขน เครื่องประคองแขน เครื่องช่วยพยุงแขน/แขนไม่มีแรง อุปกรณ์พยุงแขนสำหรับผู้มีปัญหากล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง  กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง 

ข้อมูลทางเทคนิค

ระดับการชดเชยน้ำหนัก

875 ถึง 5600 กรัม โดยปรับเปลี่ยนได้ 12 ระดับ (400 กรัม/1 ระดับ)

สี

ดำ

วัสดุของ Housing

 

อลูมิเนียมผสมที่หล่อขึ้นรูปด้วยแรงดันสูง (Die cast aluminum)

ขนาดของ Housing กว้างxยาวxสูง

17x10x85 เซนติเมตร

อุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน

-10 C- 40 C

อุณหภูมิที่เหมาะกับการเก็บรักษา

-10 C- 40 C

น้ำหนัก

3400 กรัม

Download Manual : CLICK

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Rapid Antigen Test ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง
   Rapid Antigen Test คือ ชุดทดสอบสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างง่ายและรวดเร็ว ซึ่งใช้เวลาในการตรวจประมาณ 10-30 นาที เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น

อ่านต่อ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Rapid Antigen Test ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง
   Rapid Antigen Test คือ ชุดทดสอบสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างง่ายและรวดเร็ว ซึ่งใช้เวลาในการตรวจประมาณ 10-30 นาที เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น

อ่านต่อ
อ่านต่อ

ผู้สูงอายุน้ำหนักลด น่าสงสัยหรือไม่?
   เมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้สูงอายุน้ำหนักลดลงได้จากความชรา ซึ่งถือเป็นความปกติของสภาพร่างกาย

อ่านต่อ

ผู้สูงอายุน้ำหนักลด น่าสงสัยหรือไม่?
   เมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้สูงอายุน้ำหนักลดลงได้จากความชรา ซึ่งถือเป็นความปกติของสภาพร่างกาย

อ่านต่อ
อ่านต่อ

   เมื่อเข้าถึงวัยที่เป็นผู้สูงอายุก็จะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก อาทิ กระดูกพรุน กระดูกเสื่อมหรือกระดูกเปราะ โดยอาจมีสาเหตุหลายประการ ด้วยกัน เช่น ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ การไม่ออกกำลังกาย ไปจนถึงการประสบอุบัติเหตุ

อ่านต่อ

   เมื่อเข้าถึงวัยที่เป็นผู้สูงอายุก็จะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก อาทิ กระดูกพรุน กระดูกเสื่อมหรือกระดูกเปราะ โดยอาจมีสาเหตุหลายประการ ด้วยกัน เช่น ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ การไม่ออกกำลังกาย ไปจนถึงการประสบอุบัติเหตุ

อ่านต่อ
อ่านต่อ

ภาวะหลอดเลือดแข็ง อันตรายอย่างไร?
   ภาวะหลอดเลือดแข็ง คือ ภาวะที่เกิดจากผนังหลอดเลือดชั้นในหนาตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเกิดขึ้นจากการมีไขมันมาสะสมตามผนังหลอดเลือด

อ่านต่อ

ภาวะหลอดเลือดแข็ง อันตรายอย่างไร?
   ภาวะหลอดเลือดแข็ง คือ ภาวะที่เกิดจากผนังหลอดเลือดชั้นในหนาตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเกิดขึ้นจากการมีไขมันมาสะสมตามผนังหลอดเลือด

อ่านต่อ
อ่านต่อ

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
   ข้อสะโพก เป็นข้อต่อระหว่างหัวกระดูกต้นขาซึ่งมีลักษณะกลมคล้ายลูกบอลเคลื่อนไหวอยู่ในเบ้าสะโพก

อ่านต่อ

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
   ข้อสะโพก เป็นข้อต่อระหว่างหัวกระดูกต้นขาซึ่งมีลักษณะกลมคล้ายลูกบอลเคลื่อนไหวอยู่ในเบ้าสะโพก

อ่านต่อ
อ่านต่อ

ภาวะสมองเสื่อม ป้องกันได้จริงหรือไม่?
   การเสริมสร้างสมองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ เช่น การฝึกร่างกาย การฝึกจิตใจ การฝึกสมอง และการฝึกการเข้าสังคม

อ่านต่อ

ภาวะสมองเสื่อม ป้องกันได้จริงหรือไม่?
   การเสริมสร้างสมองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ เช่น การฝึกร่างกาย การฝึกจิตใจ การฝึกสมอง และการฝึกการเข้าสังคม

อ่านต่อ
อ่านต่อ

ไขข้อข้องใจ 5 อาการเตือนข้อเข่าเสื่อม
   โรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis of the Knee) เกิดจากการที่กระดูกอ่อนซึ่งทำหน้าที่ปกป้องและดูดซับแรงกระแทกภายในข้อเข่ามีการสึกหรอและเสื่อมสภาพลงจนกระดูกในข้อเข่าเสียดสีกันเอง

อ่านต่อ

ไขข้อข้องใจ 5 อาการเตือนข้อเข่าเสื่อม
   โรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis of the Knee) เกิดจากการที่กระดูกอ่อนซึ่งทำหน้าที่ปกป้องและดูดซับแรงกระแทกภายในข้อเข่ามีการสึกหรอและเสื่อมสภาพลงจนกระดูกในข้อเข่าเสียดสีกันเอง

อ่านต่อ
อ่านต่อ

จัดห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
   ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้สูงอายุควรคำนึงถึงการออกแบบห้องน้ำให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในห้องน้ำที่อาจเกิดขึ้น

อ่านต่อ

จัดห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
   ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้สูงอายุควรคำนึงถึงการออกแบบห้องน้ำให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในห้องน้ำที่อาจเกิดขึ้น

อ่านต่อ
อ่านต่อ

กายภาพบำบัด
   กายภาพบำบัด (Physical Therapy) คือ ศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อบำบัด ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูการเสื่อมสมรรถภาพหรือความพิการของร่างกายหรือจิตใจ

อ่านต่อ

กายภาพบำบัด
   กายภาพบำบัด (Physical Therapy) คือ ศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อบำบัด ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูการเสื่อมสมรรถภาพหรือความพิการของร่างกายหรือจิตใจ

อ่านต่อ
อ่านต่อ

กระดูกข้อสะโพกหัก…พบบ่อยในผู้สูงอายุ!!
   สาเหตุส่วนใหญ่ของกระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุมักเกิดจากอุบัติเหตุการหกล้ม อาการที่พบได้ เช่น ปวดบริเวณข้อสะโพก ขยับหรือลงน้ำหนักที่ขาข้างที่กระดูกข้อสะโพกหักไม่ได้ ฯลฯ

อ่านต่อ

กระดูกข้อสะโพกหัก…พบบ่อยในผู้สูงอายุ!!
   สาเหตุส่วนใหญ่ของกระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุมักเกิดจากอุบัติเหตุการหกล้ม อาการที่พบได้ เช่น ปวดบริเวณข้อสะโพก ขยับหรือลงน้ำหนักที่ขาข้างที่กระดูกข้อสะโพกหักไม่ได้ ฯลฯ

อ่านต่อ
อ่านต่อ
expand_less