โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE)

 

ระบบประสาทและสมองเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ซึ่งระบบดังกล่าวจะคอยทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของร่างกาย ทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตประจำวันได้โดยปกติ สมองจึงเป็นอวัยวะที่ต้องทำงานอยู่ตลอดทั้งวัน ทำให้สมองต้องการออกซิเจนและสารอาหารทางการลำเลียงเลือดที่สูง ดังนั้นหากมองขาดเลือดไปชั่วระยะเวลาหนึ่งจะส่งผลให้เซลล์สมองตายและทำให้ระบบการทำงานล้มเหลวลงในที่สุด

สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ทำให้สมองขาดเลือด โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3ประเภท ดังนี้

(1) หลอดเลือดสมองตีบหรือตัน
หลอดเลือดสมองอุดตัน เกิดจากการที่เส้นเลือดมีลิ่มเลือดอุดตันทำให้ไม่สามารถลำเลียงเลือดไปสู่สมองหรือออกจากสมองได้
หลอดเลือดสมองตีบ เป็นผลมาจากการเกาะตัวของไขมันบริเวณหลอดเลือด ทำให้พื้นที่หน้าตัดของหลอดเลือดลดลง ส่งผลให้หลอดเลือดตีบและลดประสิทธิภาพในการขนส่งเลือดลง
(2) หลอดเลือดสมองแตก
หลอดเลือดในสมองแตกเป็นผลมาจากหลอดเลือดสมองไม่แข็งแรงมากพอที่จะทนต่อความดันเลือด ทำให้ผนังหลอดเลือดปริแตก เลือดที่อยู่ภายในจะไหลออกมาเบียดเนื้อสมองที่อยู่ภายนอก จนก่อให้เกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้
(3) สมองขาดเลือดชั่วคราว  
คล้ายกับภาวะสมองขาดเลือดเพียงแต่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวซึ่งจะไม่เกิน 24 ชั่วโมง แต่ก็นับว่าเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเช่นกัน

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

  • หน้าเบี้ยว
  • พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว
  • แขนขาอ่อนแรง
  • ทรงตัวลำบาก
  • อื่น ๆ

การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน: ใช้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อสลายลิ่มเลือดที่อุดตันออกไป

หลอดเลือดสมองแตก: พยายามบรรเทาอาการให้ทุเลาลงโดยการควบคุมปริมาณเลือดที่ไหลออกมาด้วยการควบคุมความดันเลือด ในผู้ป่วยบางรายแพทย์อาจทำการผ่าตัดเพื่อนำเลือดออก

 

การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

  • หมั่นตรวจเช็คสุขภาพประจำปี
  • ควบคุมระดับน้ำตาล ความดันโลหิต และไขมันในเลือด
  • อออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • งดการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 


อ้างอิง
[1] https://www.bumrungrad.com
[2] https://www.honestdocs.co