เปรียบเทียบเตียงไฟฟ้า 3 รุ่น เพื่อการเลือกใช้งานที่ดีที่สุด

ตัวอย่างการปรับจุดต่างๆ ของเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า รุ่น Andrea Deluxe

สรุป

                  การเลือกใช้  เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า / เตียงคนไข้ไฟฟ้า  ก็ถือเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ควรทราบ และเลือกซื้อให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทั้งผู้ป่วยเองและผู้ดูแลด้วย  ทั้งนี้ทั้งนั้น ยิ่งฟังก์ชั่นของเตียงมาก ก็ยิ่งทำให้ราคาของเตียงสูงตามกันไป แต่ความสะดวกสบายก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน  และหากคุณต้องการเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงได้ง่ายขึ้น โดยมีเบาะเตียงที่สามารถหมุนเป็นท่านั่งเหมือนเก้าอี้ได้ เตียงรุ่น Andrea Deluxe อาจจะตอบโจทย์ได้ในขณะนี้