แจ้งวันหยุดทำการ บริษัท เดมเทค จำกัด

     เนื่องด้วยเทศกาลสงกรานต์ ทางบริษัทฯ จะหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ถึง วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 และจะเปิดทำการปกติในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562

ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพและมีความสุขในเทศกาลสงกรานต์นี้