ปฐมพยาบาล…กระดูกแขนขาหัก

             อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด แม้ว่าเราจะป้องกันหรือหลีกเลี่ยงเพียงใด ก็อาจเกิดขึ้นได้ แต่เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว เราจะสามารถช่วยเหลือหรือป้องกันความรุนแรงไม่ให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร นั่นคือ การรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง ก่อนที่จะส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยที่สงสัยมีกระดูกแขนขาหัก ว่าวิธีที่ถูกต้องทำอย่างไรได้บ้าง

อาการที่สงสัยว่ามีกระดูกหัก

 • มีอาการปวด บวม บริเวณที่กระดูกหัก
 • ไม่สามารถขยับอวัยวะบริเวณที่กระดูกหักได้ หรือขยับแล้วปวดมาก
 • ความยาวของอวัยวะที่มีกระดูกหักเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะหดสั้นลงกว่าเดิม
 • คลำบริเวณที่กระดูกหัก แล้วจะรู้สึกมีส่วนนูนหรือยุบลงจากผิวหนัง
 • รูปร่างของอวัยวะที่มีกระดูกหักเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

หลักการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีกระดูกหัก

 • อย่าดึง หรืออย่าพยายามจัดท่าจัดรูปร่างของอวัยวะนั้นกลับที่ตำแหน่งเดิม
 • คงอวัยวะนั้นให้อยู่นิ่งมากที่สุด โดยอาจหาผ้ามาคล้อง หรือเข้าเฝือกชั่วคราวด้วยตนเอง
 • หากจำเป็นต้องถอดเสื้อผ้า ให้ใช้กรรไกรตัดตามตะเข็บ เพื่อหลีกเลี่ยงการขยับอวัยวะนั้น
 • ประคบเย็นบริเวณที่บาดเจ็บ
 • รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

วิธีเข้าเฝือกชั่วคราวด้วยตนเอง

**ต้องเข้าเฝือกชั่วคราวในท่าที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ อย่าดัด บิดหรือจัดท่าให้กระดูกกลับที่เดิม**

 1. เลือกใช้วัสดุที่มีความแข็ง เช่น ไม้ กระดาษแข็ง โดยต้องมีความยาวพอที่สามารถคลอบคลุมข้อที่อยู่เหนือและใต้ของอวัยวะที่บาดเจ็บ เช่น กระดูกต้นแขนหัก ควรเลือกไม้ดามที่มีความยาวตั้งแต่ข้อมือจนถึงข้อศอก
 2. วางวัสดุที่ดามประกบทั้งสองด้านของอวัยวะนั้น โดยหาวัสดุอื่นมาวางรองก่อนประกบ ไม่วางวัสดุที่ดามสัมผัสกับอวัยวะโดยตรง เช่น ผ้า สำลี วางรองตลอดแนวของวัสดุที่ดาม เพื่อป้องกันการกดทับของวัสดุลงบนผิวหนังโดยตรง
 3. เมื่อประกบเสร็จ ให้รัดด้วยเชือก โดยต้องไม่แน่นหรือไม่หลวมจนเกินไป เพราะว่าถ้าแน่นจนเกินไปอาจไปขัดขวางการไหลเวียนโลหิตมายังอวัยวะได้ ควรหมั่นสังเกตแขนขาที่ดามตลอด ถ้าพบว่าบวม ควรคลายเชือกให้แน่นน้อยลง

แม้ต้องเข้าเฝือก คุณก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ  ด้วยอุปกรณ์ของเรา

ที่มา: 

[1] https://ww2.bangkokhospital.com/index.php/th/diseases-treatment/first-aid-bone-fracture-and-dislocation

 [2] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fww2.bangkokhospital.com%2Findex.php%2Fth%2Fdiseases-treatment%2Fosteoporotic-fractures-1&psig=AOvVaw0DpAJ-vhDG4fQFrE4-bRao&ust=1601698109929000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCIDTzcuElewCFQAAAAAdAAAAABAK

[3]  https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bangkok-firstaid.com%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%2F&psig=AOvVaw0DpAJ-vhDG4fQFrE4-bRao&ust=1601698109929000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOCRw92FlewCFQAAAAAdAAAAABAU