แจ้งวันหยุดทำการ บริษัท เดมเทค จำกัด

เนื่องด้วย วันแม่แห่งชาติ ทางบริษัทฯ จะหยุดทำการ ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 และจะเปิดทำการปกติ ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562