แจ้งวันหยุดทำการ บริษัท เดมเทค จำกัด

     เนื่องด้วย วันวิสาขบูชา ทางบริษัทฯ จะหยุดทำการ ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 และจะเปิดทำการปกติ ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562