แจ้งวันหยุดทำการ บริษัท เดมเทค จำกัด

     เนื่องด้วย ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ทางบริษัทฯ จะหยุดทำการ ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 และจะเปิดทำการปกติ ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2562