รถเข็นช่วยเดิน เพื่อผู้สูงอายุหลังค่อม ไหล่ห่อ

          ปัจจุบันมักจะเห็นผู้สูงอายุที่ ไหล่ห่อ หลังค่อม จนยอมรับกันว่าเป็นเรื่องธรรมดาของผู้สูงอายุ ด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้น ร่างกายก็เสื่อมสภาพลงตามวัย ส่งผลให้ กระดูกผุกร่อนลงจนรับน้ำหนักตัวไม่ไหว นั่นคือสัญญาณอันตรายของกระดูกที่เริ่มเสื่อมสภาพ


              หลังค่อม เป็นความผิดปกติของกระดูกสันหลังที่พบได้บ่อยเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น เป็นอาการที่บอกว่าร่างกายขาดแคลเซียม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กระดูกผุกร่อน หรือโรคกระดูกพรุน อาจพบร่วมกับกระดูกสันหลังคด หรือพบแค่การค่อมลงเท่านั้น สาเหตุที่ทำให้เกิดหลังค่อมนั้นมีทั้งที่สามารถป้องกันได้ และป้องกันไม่ได้ นอกจากกระทำให้บุคลิกภาพเสียแล้วยังอาจจะส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย ทำให้เกิดความเจ็บปวด หรือเคลื่อนไหวร่างกายลำบากได้อีกด้วย จึงควรทำความเข้าใจถึงสาเหตุ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปสู่หลังค่อมในอนาคต

หลังค่อมคืออะไร?
            โดยปกติกระดูกสันหลังของมนุษย์ประกอบด้วยกระดูกสันหลังขนาดเล็กหลายชิ้นเรียงซ้อนกัน สามารถแบ่งได้เป็นสามส่วนคร่าวๆ คือ กระดูกสันหลังส่วนคอ กระดูกสันหลังส่วนส่วนอก และกระดูกสันหลังส่วนส่วนเอว
            หลังค่อม (Hyperkyphosis) คือ ความผิดของกระดูกสันหลังส่วนอกที่งุ้มลงมาข้างหน้ามากกว่าปกติ ร่วมกับมีภาวะไหล่ทั้งสองข้างห่อเข้าหากัน นอกจากนี้มักจะพบว่ากระดูกสันหลังส่วนเอว มักจะแอ่นไปข้างหน้ามากกว่าปกติร่วมด้วย ซึ่งอาจจะพบว่าผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติอะไรในระยะแรกเพียงแต่เสียบุคลิกภาพเท่านั้น หรือส่งผลให้มีปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การเดิน หรือยืนทรงตัว เป็นต้น

 

หลังค่อมส่งผลต่อร่างกายอย่างไร?
           นอกจากการค่อมของหลังที่สามารถเห็นได้ชัดแล้ว หลังค่อมยังสามารถส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ ต่อไปนี้ เช่น
-  ปวดคอ บ่า หลัง เนื่องจากกล้ามเนื้อเสียสมดุลในการทำงานไป และอาจจะนำไปสู่กล้ามเนื้อักเสบเรื้อรังได้
-  มีปัญหาด้านการทรงตัว โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีหลังค่อมมาก ทำให้จุดศูนย์กลางรับน้ำหนักของร่างกาย เปลี่ยนไป ทรงผลให้ทรงตัวลำบาก หรือหกล้ม จนอาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมในขณะเดิน เป็นต้น

รถเข็นช่วยเดิน Rollator อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในการทรงตัวและการเดิน

-  มีปัญหาระบบหายใจ เช่น หายใจไม่สุด เหนื่อยง่าย เป็นต้น เนื่องจากหลังค่อมทำให้รูปร่างของช่องทรวงอกเปลี่ยนไป เนื้อปอดบางส่วนถูกกดทับ ทำให้ปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่

   รถเข็นช่วยเดิน Let’s Fly สัญชาติยุโรป  มาพร้อมกับ Shopping bag และ สายคาดหลัง ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในการทรงตัวและการเดิน  พร้อมทั้งมีเบาะรองนั่งให้สามารถนั่งพักได้ และยังสามารถพับเก็บและเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายกับน้ำหนักอุปกรณ์เพียงแค่ 7 กิโลกรัม