เทคโนโลยีสำหรับผู้พิการทางมือ เพื่อการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือTabletได้สะดวกขึ้น

“ QUHA ZONO “

QUHA ZONO คืออะไร ??

               QUHA ZONO เทคโนโลยีจาก Finland  คือ เมาส์ไร้สายเพื่อผู้พิการ  หรือ เมาส์ไร้สายสำหรับผู้พิการทางมือ (Mouse for Hand-Disabled People)   เป็นเมาส์ไร้สาย (wireless mouse) ที่จะช่วยให้ผู้พิการทางมือได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเมาส์ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (wireless) ทำให้สามารถสวมใส่เมาส์ได้หลากหลายตำแหน่งบนร่างกาย อาทิ สวมใส่บริเวณแขน(arm), ข้อมือ(wrist), ข้างศีรษะหรือข้อเท้า เป็นต้น

 

ทำงานได้อย่างไร ??

  • Ø Quha Zono ใช้เซนเซอร์ตามหลักการไจโรสโคป (Gyroscopic Sensor) ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของตัวอุปกรณ์
  • Ø ตัวอุปกรณ์ส่งค่าพิกัดไปยังตัวรับค่าที่คอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงผลออกมาเป็นการเคลื่อนที่ของ  cursor เมาส์ในหน้าจอคอมพิวเตอร์
  • Ø ในส่วนของการคลิก อุปกรณ์จะมีระบบคลิกอัตโนมัติ (Auto-click) ตามตำแหน่งที่ลูกศรถูกวางค้างไว้
  • Ø นอกจากระบบ Auto click ยังมีอุปกรณ์เสริมในการช่วยคลิก เช่น อุปกรณ์เป่าลมเพื่อคลิก หรือ ปุ่มเสริมในการช่วยคลิกที่แยกออกมาอีกต่างหาก

***เมาส์สำหรับผู้พิการทางมือหรือ Quha Zono นี้ รองรับการใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ Android, Windows และ MacOS

 

 

“ อุปกรณ์เสริมที่จะเพิ่มให้การใช้เมาส์สะดวกยิ่งขึ้น ”

  

** วิธีใช้งานง่ายๆ **

“ WIRELESS GYROSCOPIC MOUSE

 เพื่อความต้องการใช้งานพิเศษโดยเฉพาะ ”