โรคอ้วน อันตรายอย่างไร??

                  โรคอ้วน คือ ภาวะที่ไขมันสะสมในร่างกายมากเกินไป ส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมามากมาย เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ, โรคหลอดเลือดสมองตีบ, ภาวะไขมันในเลือดสูง, โรคความดันโลหิตสูง, โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น

เท่าไร? ที่จัดว่า อ้วน

               เกณฑ์การแบ่งระดับความอ้วนในปัจจุบันที่ยอมรับมากที่สุดมาจาก World Health Organization (WHO) โดยแบ่งตาม ดัชนีมวลกาย(body mass index) ดังนี้

 • ระดับ 1 overweight – BMI = 25-29.9 kg/m2
 • ระดับ 2 obesity – BMI =30-39.9 kg/m2
 • ระดับ 3 severe or morbid obesity – BMI ≥ 40 kg/m2

ภาวะแทรกซ้อน

 • โรคระบบทางเดินหายใจ : โรคนอนกรน(obstructive sleep apnea) , โรคหอบหืด(asthma)
 • โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ: โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ , โรคความดันโลหิตสูง , โรคหัวใจล่างซ้ายโต( left ventricular hypertrophy) , โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ( obesity-associated cardiomyopathy), ภาวะหลอดเลือดแข็ง( atherosclerosis)
 • โรคระบบประสาท: โรคหลอดเลือดในสมองตีบ (stroke) , ภาวะความดันสูงในสมอง
 • โรคทางสูตินรีเวช: ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์, ทารกตัวโตมากกว่าปกติ ทำให้คลอดยาก
 • โรคระบบทางเดินอาหาร : ถุงน้ำดีอักเสบ, นิ่วในถุงน้ำดี, ภาวะไขมันพอกตับ
 • โรคทางกระดูก : โรคข้อเข่าเสื่อม, ขาผิดรูป ขาโก่ง
 • โรคเมตาบอลิก : โรคเบาหวาน, โรคไขมันในเลือดสูง
 • โรคระบบสืบพันธุ์ : เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ , ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ(ในเพศหญิง)
 • ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่ขาก่อให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันเส้นเลือดที่ปอดได้

การรักษา

 • การรักษาภาวะโรคอ้วน เริ่มต้นจากการปรับพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกาย เพื่อลดน้ำหนัก เช่น การลดอาหารมัน ลดอาหารหวาน เพิ่มอาหารที่มีกากใย ลดดื่มน้ำอัดลมหรือแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 30นาทีต่อวัน 3-4ครั้งต่อสัปดาห์ กรณีมีน้ำหนักตัวค่อนข้างมากควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายโดยการวิ่ง อาจเลือกเป็นปั่นจักรยานหรือว่ายน้ำแทน เพื่อถนอมข้อเข่า
 • การรักษาด้วยยา(ตามคำแนะนำของแพทย์) ได้แก่ ยาลดความอยากอาหาร ยาลดการดูดซึมอาหาร ยาเพิ่มการเผาผลาญอาหาร
 • การรักษาด้วยการผ่าตัด (ตามคำแนะนำของแพทย์ )

ป้องกันโดย

 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 3-4วันต่อสัปดาห์
 • กินอาหารที่มีกากใยจำพวกผัก ผลไม้ , หลีกเลี่ยงการกินอาหารมัน อาหารรสจัด อาหารหวาน อาหารหมักดอง และเครื่องดื่มที่มีรสหวาน รวมถึงชากาแฟ
 • จำกัดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อให้พอเหมาะ คำนวณพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน
 • หมั่นดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ
 • หากพบว่าไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้ด้วยตนเอง ควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพิ่มเติม

 

 

ถ้าน้ำหนักตัวมาก จะถนอมข้อเข่าได้อย่างไร??

“Toilet lift และ let’s fly ของเรา ช่วยคุณได้

 

 

ที่มา :

[1]https://www.chaophya.com/2020/04/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99/

[2] https://emedicine.medscape.com/article/123702-overview

[3] https://www.sanook.com/health/11601/

[4] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sanook.com%2Fwomen%2F72693%2F&psig=AOvVaw2wioATXAJXjU2ZdaeIvWlk&ust=1599807577506000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCIC24ueB3usCFQAAAAAdAAAAABAI