การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

เพิ่มการทรงตัว ป้องกันการหกล้ม

 

             ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมไทย ซึ่งผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากร่างกายของผู้สูงอายุเสื่อมลง ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาสายตา ปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง ปัญหาข้อเข่าเสื่อมก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการหกล้มได้ง่ายมากกว่าวัยอื่นๆ

               การออกกำลังกายเพิ่มการทรงตัว จึงเป็นการออกกำลังกายที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งที่ผู้สูงอายุควรปฏิบัติ เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น  โดยการออกกำลังกายประเภทนี้ทำได้ง่าย สามารถทำเองได้ที่บ้าน แต่ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะออกกำลังกายด้วยทุกครั้ง

ท่าที่ 1 ยืนขาเดียว

-        ทำโดย ยืนขาตรง เท้าชิดกัน ค่อยๆยกขาและงอเข่าขึ้นมาข้างใดข้างหนึ่ง โดยต้นขาต้องขนานกับพื้น จากนั้นค้างไว้ ควรหลังตรงและเกร็งกล้ามเนื้อท้อง อาจหาแท่นจับหรือพนักเก้าอี้มาจับไว้ เพื่อป้องกันการล้ม จากนั้นค่อยสลับทำกับขาอีกหนึ่งข้าง ทำซ้ำประมาณ 3-5 ครั้ง

ท่าที่ 2 ฝึกกล้ามเนื้อต้นขา

-        ทำโดย ยืนตรงและจับพนักเก้าอี้ กางเท้าออกจากกันระยะประมาณหัวไหล่ จากนั้นค่อยๆย่อเข่าลงทั้งสองข้าง หลังและศีรษะต้องตั้งตรง ทำค้างไว้ 1-2 วินาที ทำซ้ำไปมา 10 ครั้ง

ท่าที่ 3 ฝึกเดินทรงตัว

-        ทำโดย ยืนตัวตรง มองไปข้างหน้า จากนั้นเริ่มเดินเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าแบบส้นเท้าต่อปลายเท้า โดยก่อนเดินก้าวต่อไป ให้ยกขาหลังค้าง 1 วินาที จากนั้นเดินต่อกันไปเรื่อยๆเช่นนี้ รวม 20 ก้าว

ท่าที่ 4 ยืนทรงตัว

-        ทำโดย ยืนกางเท้าออกจากกันเล็กน้อยและลงน้ำหนักที่ขาทั้งสองข้างเท่าๆกัน จากนั้นเริ่มเทน้ำหนักลงที่ขาขวา และเปลี่ยนมาลงที่ขาซ้าย ทำสลับกันไปเรื่อยๆ

ท่าที่ 5

-        ทำโดย ยืนตัวตรงขาตรง ก้าวเท้าขวาไปด้านข้างและก้าวเท้าซ้ายตามจนครบ 10 ก้าว เมื่อครบ ให้เปลี่ยนเป็นก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้างและก้าวเท้าขวาตามจนครบ 10 ก้าว

 

 

อุปกรณ์ช่วยเดินของเรา สามารถช่วยในการทรงตัวของคุณได้

"Grillo"

 

 

 

 "Dynamico"

"Let’s fly"

ที่มา:

[1] https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1317

[2] https://www.doctor.or.th/article/detail/4868

[3] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhappyaged.wordpress.com%2Ftag%2F%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%2F&psig=AOvVaw2sK2-wGG7mkR5Bn0cwI-bl&ust=1600325328351000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCJD5pMqK7esCFQAAAAAdAAAAABAD