เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้เกิด "Brain activation"

              สาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อมนั้นมาจากอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยนี้ได้ สมองเสื่อมไม่มียารักษาให้หายขาด แต่สามารถชะลอให้เสื่อมช้าลง นอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด นอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้ว การบริหารสมองเป็นประจำก็ช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงานดีขึ้นและชะลอความเสื่อมออกไปได้

Brain activation คืออะไร ??

              Brain activation หรือ การบริหารสมอง  หมายถึง การบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกลุ่มใยประสาทcorpus callosum ซึ่งทำหน้าที่ เชื่อมสมอง ๒ ซีกเข้าด้วยกันให้ประสานงานกัน จะทำให้การถ่ายโยงข้อมูลและการเรียนรู้ของสมอง ๒ ซีกเป็นไปอย่างสมดุลเกิดประสิทธิภาพ และยังช่วยให้เกิดการผ่อนคลายความตึงเครียด ทำให้สภาพจิตใจเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนาความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีอารมณ์ขันเพราะคลื่นสมอง (brain wave) จะลดความเร็วลง คลื่นบีตา (beta) เปลี่ยนเป็นแอลฟา (alpha) ซึ่งเป็นสภาวะที่สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ท่า บริหารสมอง ง่ายๆ มีอะไรบ้าง ไปดูกัน!

  1. การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้น (Energizing Movement)

เป็นท่าที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของกระแสประสาท ทำให้เกิดการกระตุ้นความรู้สึกทางอารมณ์ เกิด  แรงจูงใจเพื่อช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น เช่น

-ท่าบริหารปุ่มสมอง

             ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้วางบริเวณกระดูกคอ และนวดบริเวณร่องไหปลาร้าเบาๆ อีกมือวางที่ตำแหน่งสะดือ กวาดตามองจากซ้ายไปขวา และจากพื้น ขึ้นเพดาน ทำสลับกันทั้งสองข้างไปมา

-ท่าบริหารปุ่มขมับ

              ใช้นิ้วชี้นวดขมับเบาๆ ทั้งสองข้างวนเป็นวงกลม     

 

             2. ท่าเคลื่อนไหวสลับข้าง (Cross Over Movement)

- ท่าจีบ L มือขวาทำมือเป็นรูปจีบ มือซ้ายทำเป็นรูปแอล (L) เมื่อทำได้ให้สลับเปลี่ยนเป็นมือขวาทำเป็นรูปแอล มือซ้ายทำเป็นรูปจีบ

- ท่าโป่ง-ก้อย  มือขวาชูนิ้วโป้ง มือซ้ายชูนิ้วก้อย เมื่อทำได้ให้สลับเปลี่ยนเป็นมือขวาชูนิ้วก้อย มือซ้ายชูนิ้วโป้ง

- ท่าแตะหู-แตะจมูก มือขวาจับปลายจมูก มือซ้ายจับหูขวา เมื่อทำได้ให้สลับเปลี่ยนเป็น มือขวาจับหูซ้าย มือซ้ายจับปลายจมูก

 3. ท่าการยืดส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Lengthening Movement)

เป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของสมองส่วนหน้า และส่วนหลัง ทำให้มีสมาธิในการเรียนรู้ และการทำงานมากขึ้น เช่น

- ยืนหันหน้าเข้าผนัง เว้นระยะห่างเล็กน้อย ยกมือสองข้างดันฝาผนัง งอขาขวา ขาซ้ายยืดตรง ยกส้นเท้าขึ้น เอนตัวไปข้างหน้า เล็กน้อย พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ วางส้นเท้าลง ตัวตรงหายใจออกช้า ๆ งอขาซ้าย ทำเหมือนขาขวา

ข้อควรรู้

1. ควรทำการบริหารสมองท่าต่างๆ ซ้ำประมาณ 4- 6 ครั้งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

2. ขณะทำการบริหาร ควรหายใจเข้า-ออก ช้าๆ ลึกๆ

3. ไม่ควรรับประทานอาหารจนอิ่ม หรือรู้สึกหิวเกินไป

4. ไม่ควรบริหารสมองหลังจากดื่มแอลกอฮอล์

5. ดื่มน้ำบริสุทธิ์อย่างน้อยวันละ 12 แก้วขึ้นไป เนื่องจากสมองเป็นอวัยวะที่สูญเสียน้ำได้รวดเร็วมาก เมื่อสมองขาดน้ำจะทำให้สมองตื้อ

               นอกจากท่าบริหารสมองที่ยกตัวอย่างมา ยังมีกิจกรรมและท่าออกกำลังกายอีกมากมายที่สัมพันธ์กับการออกกำลังกายสมอง หากคนที่คุณรักเริ่มมีอาการที่บ่งบอกว่าสมองเริ่มทำงานได้ไม่เต็มที่แล้ว ควรหมั่นหากิจกรรมให้เขาทำบ่อย ๆ เพื่อชะลอการเสื่อมให้ได้มากที่สุด

 

แหลงที่มา

https://www.doctor.or.th/article/detail/10955

www.thaihealth.or.th

https://wholenesshealing.com/wholeness-healing-today/brain-gym-part-6-lengthening-exercises/

https://giftzgiving.wordpress.com/2015/10/29/brain-gym-exercises/