ผู้สูงอายุกับการเตรียมพร้อมรับ “หน้าหนาว”

   เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว เป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นลง อุณหภูมิจะค่อย ๆ ลดต่ำลง ทำให้อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอากาศเย็นเช่นนี้อาจเป็นปัญหาให้กับผู้สูงอายุไม่มากก็น้อย ดังนั้นผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ในหน้าหนาวได้

โรคที่ควรระวังในหน้าหนาว
   1. โรคระบบทางเดินหายใจ : เกิดจากอุณหภูมิที่ลดต่ำลง ความกดอากาศจึงสูงขึ้น ทำให้เชื้อโรคหรือฝุ่นต่าง ๆ สะสมและลอยตัวอยู่ในที่ต่าง ๆ จึงทำให้เกิดโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ ได้
   2. ปัญหาเรื่องผิวหนัง : สาเหตุเกิดจากต่อมผิวหนังและต่อมไขมันทำงานน้อยลงสวนทางกับอายุที่มากขึ้น จึงอาจทำให้ผิวหนังแห้ง ผิวหนังลอก มีผื่นขึ้นหรือมีอาการคันร่วมด้วยได้
   3. โรคปวดข้อ : เมื่ออากาศเย็นลง อาจส่งผลให้ร่างกายไปกระตุ้นโรคข้ออักเสบต่าง ๆ ให้มีอาการที่รุนแรงขึ้นได้ เช่น โรคเก๊าท์

วิธีป้องกันโรคในหน้าหนาวสำหรับผู้สูงอายุ
   1. ดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ เช่น สวมใส่เสื้อผ้าหนา
   2. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
   3. ขยับร่างกายหรือเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ออกกำลังกายเป็นประจำ
   4. รับประทานยาให้ครบตามแพทย์สั่ง ดูแลโรคประจำตัวอยู่เสมอ

อุปกรณ์ทันสมัยช่วยดูแลผู้สูงอายุ

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift Andrea Deluxe TurnAid Sofia 90 TAMI
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

ที่มา
[1] https://www.sanook.com/health/25947/
[2] https://allwellhealthcare.com/winter-disease/
[3] https://bth.co.th/th/news-health-th/item/991-common-winter-diseases.html
[4] https://allwellhealthcare.com/wp-content/uploads/2020/11/winter-disease-1.jpg
[5] https://storage.thaipost.net/main/uploads/photos/big/20190103/image_big_5c2e0abe1b26a.jpg
[6] https://www.thaihealth.or.th/data/content/2015/01/27201/cms/thaihealth_c_bfhipvw26789.jpg