ภาวะขาดวิตามินดี

   ภาวะขาดวิตามินดี พบได้ในทุกเพศ ทุกวัย พบมากสุดในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนหรือกระดูกบาง วิตามินดีนั้นมีผลต่อความแข็งแรงของกระดูก ดังนั้นหากมีภาวะขาดวิตามินดีอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนได้

   ภาวะขาดวิตามินดี นิยามโดยทั่วไปคือผู้ที่มีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำกว่า 20 ng/ml ซึ่งสามารถตรวจระดับวิตามินดีได้โดยการเจาะเลือด แนะนำให้ตรวจในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินดี เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ที่มีปัญหาทางกระดูก กลุ่มผู้ที่ตับหรือไตทำงานผิดปกติ กลุ่มผู้ที่มีภาวะอ้วน (BMI > 30)

   แหล่งวิตามินดี เช่น การที่ร่างกายรับแสงแดดประมาณ 15-30 นาที ในช่วงเวลา 8.00-10.00 น. และ 15.00-17.00 น. รับประทานปลาที่มีไขมันสูง เช่น ปลาทู ปลาทูน่า ปลาแซลมอน

   หากตรวจระดับวิตามินดีในเลือดแล้วพบว่ามีค่าต่ำมากหรือไม่สามารถปรับพฤติกรรมให้ได้รับวิตามินดีได้อย่างเพียงพอ อาจจำเป็นต้องรับประทานวิตามินดีเสริมตามคำแนะนำของแพทย์

   ประโยชน์ของวิตามินดี เช่น ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนหรือโรคกระดูกบางหรือกระดูกหัก เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ช่วยในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้น ลดอุบัติเหตุหกล้มในผู้สูงอายุ

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift Aerolet Toilet Lift TurnAid Sofia 90 TAMI
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK


ที่มา

[1] https://shorturl.asia/tLihK
[2] https://shorturl.asia/qAwyh
[3] https://www.sanook.com/health/12569/