เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงวัย

   ในปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากรในวัยอื่น ๆ ซึ่งการสูงวัยของประชากรเป็นประเด็นสำคัญในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในทุกระดับของสังคมให้มีความพร้อมเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงวัย

1. บ้านพักอาศัย

  

   ก่อนอื่นที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือการปรับปรุงบ้านพักอาศัย หลาย ๆ คนอาจมองข้ามในส่วนของข้อนี้ไปเพราะคิดว่าไม่สำคัญ แต่จริง ๆ แล้วการปรับปรุงบ้านนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วยังสามารถเพิ่มระดับความปลอดภัยภายในบ้านได้อีกด้วย

   เช่น ลดพื้นที่ที่เป็นทางต่างระดับเพื่อป้องกันการสะดุดล้มจากการก้าวขึ้นลงทางต่างระดับนี้ รวมทั้งความสว่างในบ้านก็ควรมีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการมองเห็นของผู้สูงวัย

   ห้องน้ำก็เป็นอีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ในห้องน้ำควรมีราวจับหรือใช้อุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ ที่มีราวจับภายในตัวอุปกรณ์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหกล้มในห้องน้ำ และอำนวยความสะดวกในการใช้โถสุขภัณฑ์ และพื้นของห้องน้ำควรปูด้วยวัสดุที่มีความฝืด เพื่อป้องกันการลื่นล้มในขณะผู้สูงอายุใช้ห้องน้ำ

2. สุขภาพ

   ในด้านของสุขภาพควรดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดี ลดอาหารประเภททอดหรืออาหารที่มีรสจัด ป้องกันไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตสูง อาหารควรเน้นผักและผลไม้ ทั้งยังควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ เช่น เดินเร็ว ปั่นจักรยาน หรือเดินในน้ำ

3. การใช้ชีวิตประจำวัน

   ในผู้สูงอายุบางท่านอาจจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันแตกต่างกันออกไป เช่น เจ็บเข่าทำให้เดินไม่สะดวก เจ็บหลังเจ็บไหล่ทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวก

   ดังนั้นจึงควรมีอุปกรณ์มาช่วยสนับสนุนการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น รถเข็นช่วยเดิน ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถเดินได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะเป็นเตียงที่สามารถปรับระดับสูงต่ำหรือความลาดเอียงได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น

4. การดูแลด้านจิตใจและการเอาใจใส่

   สิ่งสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือความรัก การดูแลเอาใจใส่ และความอบอุ่นจากครอบครัว ดังนั้นทุกครอบครัวควรมีเวลาให้กับผู้สูงอายุ เช่น การรับประทานอาหารนอกบ้านร่วมกัน

อุปกรณ์ทันสมัยช่วยดูแลผู้สูงอายุ

Toilet Lift Andrea Deluxe Let's Fly Sofia 90 TAMI
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK


ที่มา

[1] https://shorturl.asia/soxnt
[2] https://shorturl.asia/wGU2c
[3] https://shorturl.asia/WS8eB
[4] https://image.dek-d.com/27/0400/8235/117193229
[5] https://thaitgri.org/wp-content/uploads/2020/10/3103-scaled.jpg