ปวดหลัง…ช่องไขสันหลังแคบ (Spinal Stenosis)

สาเหตุ
   เกิดจากความเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังและข้อกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดพังผืดและกระดูกงอกไปรัดเส้นประสาท จึงส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังร้าวลงขา ชาและอ่อนแรงได้ ซึ่งโรคนี้มักพบในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป

อาการ
   • ปวดหลังเรื้อรัง อาจร้าวลงขาได้ โดยมีอาการมากเมื่อเวลาผู้ป่วยยืนนาน ๆ หรือเดินถึงระยะทางหนึ่ง ทำให้ผู้ป่วยไม่อยากเดิน เดินได้ระยะทางสั้นลงเรื่อย ๆ อาการปวดจะบรรเทาลงเมื่อผู้ป่วยนั่งพักหรือโน้มตัวไปข้างหน้า
   • ปวดต้นขาไปจนถึงน่อง
   • ขาอ่อนแรง
   • รู้สึกชาที่ขา
   • กลั้นปัสสาวะไม่ได้

ปัจจัยเสี่ยง
   • อายุ 45 ปีขึ้นไป
   • พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ก่อให้เกิดความเสื่อม เช่น การแบกของหนักเป็นประจำ
   • เคยประสบอุบัติเหตุกระทบที่กระดูกสันหลังหรือไขสันหลัง
   • กรรมพันธุ์
   • มีโรคอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ก้อนมะเร็งไปกดเบียดไขสันหลัง

การรักษา
   • การรักษามีทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด ขึ้นอยู่กับอาการ ความรุนแรงของโรคและดุลยพินิจของแพทย์ เช่น กายภาพบำบัด, ยารักษา, ยาระงับปวด ไปจนถึงการผ่าตัดกรณีอาการรุนแรง

อุปกรณ์ช่วยเดิน Let’s Fly Rollator

DYNAMICO เหมาะกับใคร?
   ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก, ผู้ป่วยผ่าตัดเข่า, ผู้ที่ต้องการฝึกกายภาพการเดิน, ผู้ป่วยกล้ามเนื้อขาลีบ เป็นต้น

Dynamico Gait Trainer

Grillo Gait Trainer


ที่มา :

[1] https://www.bangkokinternationalhospital.com/th/health-articles/diseases-and-treatments/spinal-stenosis
[2] https://www.bumrungrad.com/th/conditions/spinal-stenosis
[3] https://saratogaspine.com/diagnostic/stenosis/