สายตาผู้สูงวัย


โรคสายตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
     1. สายตาเสื่อมตามวัย (Presbyopia) มักเกิดกับคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยเกิดจากเลนส์ตาขาดความยืนหยุ่นอันเนื่องมาจากความเสื่อมตามวัย ส่งผลให้ความสามารถในการรวมแสงของเลนส์แย่ลง จึงต้องใส่แว่นตาที่มีกำลังรวมแสงมากขึ้นเพื่อมองเห็นในระยะใกล้ได้อย่างชัดเจน
        *สายตาเสื่อมตามวัยต่างจากสายตายาว โดยสายตายาวจะเกิดในทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ สายตายาวจะต้องใช้เลนส์นูนในการแก้ไขเสมอ แต่สายตาเสื่อมตามวัยอาจเป็นเลนส์นูนหรือเลนส์เว้าก็ได้ขึ้นอยู่กับสายตามองไกล

     2. ต้อหิน (Glaucoma) เกิดจากความดันในลูกตาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการสร้างน้ำในลูกตาเพิ่มขึ้นและมีการอุดตันของเส้นทางระบายน้ำในลูกตา ส่งผลให้เกิดการทำลายเส้นประสาทตาและอาจทำให้มองไม่เห็นได้ในที่สุด อาการที่พบได้แก่
        • มองไม่เห็นในที่มืด, ตามัว
        • ลานสายตาแคบลง
        • ถ้าเป็นต้อหินชนิดรุนแรงจะมีอาการปวดตา ปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน
      *เมื่อพบอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษา โดยใช้ยาหยอดตา ยาลดความดันลูกตา การใช้เลเซอร์หรือการผ่าตัด

     3. ต้อกระจก (Cataract) เกิดจากเลนส์ตาขุ่นมัวลงเมื่ออายุมากขึ้น อัตราเร็วของสายตามัวจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงและตำแหน่งความขุ่นของเลนส์ โดยอาการที่พบได้แก่
        • ตาไม่สู้แสง มองแสงแล้วเห็นฝ้าบังตา
        • สายตามัว อาจเห็นภาพซ้อน
        • สีที่มองเห็นผิดไปจากความจริง
      *เมื่อพบอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษา เพราะถ้าปล่อยให้กลายเป็นต้อสุกแล้วไม่สลายต้อออก อาจส่งผลให้เกิดอาการปวดตาอย่างรุนแรงและมีภาวะต้อหินแทรกซ้อนได้

     4. จุดดำลอยในตา (Vitreous floaters) เกิดจากน้ำวุ้นในลูกตาเสื่อมสภาพ ทำให้มองเห็นจุดดำ ๆ หรือเส้นใยแมงมุมในตา สามารถพบได้ไม่มีอันตราย นอกเสียจากพบการฉีกขาดของจอประสาทตาร่วมด้วย กรณีนี้ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาไม่ว่าจะเป็นการใช้ความเย็นจี้ การใช้เลเซอร์หรือการผ่าตัด

     5. จุดรับภาพเสื่อม (Macular degeneration) ผู้สูงอายุจะเห็นเงาดำปรากฏตรงกลางภาพ ทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ไม่ชัดเจน

     6. จอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน (Diabetic retinopathy) เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานในกรณีที่เป็นมานานหรือไม่ได้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีพอ ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจตาเป็นประจำ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

คำแนะนำในการดูแลสายตา
     • หลีกเลี่ยงใช้สายตาในที่แสงแดดจ้า อาจป้องกันโดยการใส่แว่นตากันแดด
     • ดูแลโรคประจำตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
     • ทานอาหารบำรุงสายตา เช่น ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ผักใบเขียว ไข่ แครอท อะโวคาโด อัลมอนด์ ปลาที่มีไขมันสูง เป็นต้น
     • หากมีอาการผิดปกติทางสายตา ควรรีบไปพบจักษุแพทย์

ที่มา :
[1] https://www.rutnin.com/th/eye_knowledge/detail.176.1.html
[2] https://allwellhealthcare.com/eye-disease/
[3] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paolohospital.com%2Fth-TH%2Fcenter%2FArticle%2FDetails%2F%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%2F5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B8&psig=AOvVaw3vRmsDTRm8CPNrYwDElhm9&ust=1610082016449000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNiRv5OFie4CFQAAAAAdAAAAABAO
[4] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.thairath.co.th%2Flifestyle%2Fwoman%2Fhealth%2F1686845&psig=AOvVaw3vRmsDTRm8CPNrYwDElhm9&ust=1610082016449000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNiRv5OFie4CFQAAAAAdAAAAABAU