เตียงผู้ป่วย เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ามีกี่ประเภท แล้วไกร์เตียงคืออะไร ???

               ในปัจจุบันพบว่าตามโรงพยาบาลหรือคลินิกจะมีเตียงผู้ป่วยอยู่หลายชนิด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเตียงผู้ป่วยที่ใช้กันอย่างหลักๆ มีอยู่ 2 ชนิด คือ เตียงธรรมดาแบบมือหมุน (Hospital bed) และ เตียงไฟฟ้า(Electric bed)

              เตียงผู้ป่วยมักจะมีความแตกต่างจากเตียงธรรมดาทั่วไป เนื่องจากการทำงานของเตียงผู้ป่วยนั้นถูกออกแบบมาให้มีลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย มีกลไกพิเศษในการสามารถปรับระดับต่างๆ ที่เรียกว่าไกร์ ให้เข้ากับสัดส่วนของผู้ป่วยได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ป่วยในการพักฟื้นมากยิ่งขึ้น

ไกร์เตียงคืออะไร

              ไกร์เตียง คือกลไกการทำงานของเตียงผู้ป่วยหรือฟังก์ชันในการปรับจุดต่างๆ ตั้งแต่การปรับระดับสูง-ต่ำ, ปรับความเอียงหัว-ท้ายเตียง รวมไปถึงการปรับองศาของพนักพิงและความชันของขา ซึ่งกลไกการทำงานของเตียงผู้ป่วยที่เรียกว่าไกร์ เรียกได้ว่าเป็นฟังก์ชั่นการทำงานทั้งในเตียงผู้ป่วยแบบมือหมุนและเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า โดยเตียงผู้ป่วยจะมีตั้งแต่ 1 ไกร์ ไปจนถึง 5 ไกร์ มีหลักการทำงาน ดังนี้

  •  เตียงผู้ป่วย 1 ไกร์ เป็นเตียงที่มีลักษณะที่สามารถปรับบริเวณหัวเตียงได้เท่านั้น (ความเอียงส่วนพนักพิง) จะไม่สามารถปรับบริเวณอื่นๆ ได้
  •  เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ เป็นเตียงที่สามารถปรับระดับของเตียงได้เพียงสองระดับ คือปรับบริเวณหัวเตียงและท้ายเตียง (เข่าหรือขา) ได้เท่านั้น จะไม่สามารถปรับความสูงต่ำของเตียงได้
  •  เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ เป็นเตียงที่สามารถปรับทั้งความสูงของเตียง หรือปรับหัวท้ายของเตียงได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยมากขึ้น
  •  เตียงผู้ป่วย 4 ไกร์ เป็นเตียงผู้ป่วยที่จะสามารถปรับได้ทั้งหัวเตียงให้ขึ้นลงในแนวต่างระดับได้ นอกจากนั้นยังสามารถปรับความสูงของทั้งเตียง ปรับพนักพิง ตลอดจนความชันของเข้าและขาได้
  •  เตียงผู้ป่วย 5 ไกร์ เป็นเตียงผู้ป่วยที่มีราคาแพงที่สุด ซึ่งสามารถปรับได้ทุกส่วน ตั้งแต่ การปรับความเอียงของหัวเตียงท้ายเตียง ปรับพนักพิง ปรับความชันเข่าและขา และปรับระดับความสูงของเตียงได้

ตัวอย่างเตียงผู้ป่วยประเภท 5 ไกร์

ดูข้อมูลเตียงเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.tht.co.th/product/care-bed/electric-bed.html