แขนขาอ่อนแรง ภัยเงียบที่ต้องระวัง
   หลาย ๆ ท่านเมื่ออยู่ดี ๆ อาการแขนขาอ่อนแรงก็เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว เมื่อลุกขึ้นยืนอาจจะเกิดอาการเดินไม่ได้ รู้สึกว่าแขนขาไร้เรี่ยวแรง หยิบจับสิ่งของมักจะหลุดมือ อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณกำลังเตือนอะไร วันนี้มาหาคำตอบในบทความนี้กัน

แขนขาอ่อนแรง คืออะไร?
   อาการแขนขาอ่อนแรงเกิดได้หลายสาเหตุ โดยอาการมักจะเริ่มต้นจากบริเวณมือ แขน ขา ไม่มีเรี่ยวแรง กำมือไม่ได้ ยกแขนไม่ขึ้น หยิบจับของอะไรแล้วหล่น หากมีอาการที่หนักหรือรุนแรงขึ้นจะเป็นไปในลักษณะของการอ่อนแรงครึ่งซีกหรือทั้งตัว ซึ่งหากพบสัญญาณดังกล่าว นั่นเป็นการเตือนว่ามีความผิดปกติของโรคที่อยู่ในระดับอันตรายแล้ว

   โดยแขนขาอ่อนแรงเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ จึงส่งผลให้แขนขาอ่อนแรงลง หรืออาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น พูดไม่ชัด เป็นต้น

สาเหตุของอาการแขนขาอ่อนแรงเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น
1. แขนขาอ่อนแรง อาการจากโรคหลอดเลือดสมอง
   • แขนขาอ่อนแรงเกิดจากภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงหรือมีเลือดออกและไปเบียดทับเนื้อสมอง ส่วนใหญ่จะเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบหรือหลอดเลือดสมองแตก ทำให้เกิดกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงหรืออัมพฤกษ์ อัมพาต (แขนและขาอ่อนแรงครึ่งซีก)
   • ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมอง ส่วนใหญ่เกิดจากลักษณะการดำเนินชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพหรือการรับประทานอาหาร ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนั้นมีหลายปัจจัย เช่น ความดันโลหิตสูงเกินค่ามาตรฐาน ไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเลือดสูง การใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา โรคหัวใจ เป็นต้น
   • อาการแขนขาอ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมองนี้มักจะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันทันทีทันใด ดังนั้นถ้าพบอาการแขนขาอ่อนแรงเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ เพื่อให้การรักษาและวินิจฉัยโดยด่วน
   • การดูแลและป้องกัน โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่ ไม่สูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค

2. แขนขาอ่อนแรง จากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Amyotrophic Lateral Sclerosis)
   • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Amyotrophic Lateral Sclerosis) เกิดจากเซลล์ประสาทเสื่อมสภาพหรือถูกทำลายทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลง
   • เกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม โดยมีประวัติสัมผัสกับโลหะหรือสารเคมีบางชนิดที่อาจทำให้ส่วนประสาทนำคำสั่งเกิดการทำงานผิดปกติ เป็นต้น
   • อาการของโรค ALS เริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงของมือ แขน ขา หรือเท้าข้างใดข้างหนึ่งก่อน เช่น ยกแขนไม่ขึ้นเหนือศีรษะ กำมือถือของไม่ได้ ข้อมือหรือข้อเท้าตก เป็นต้น อาการเมื่อรุนแรงมากขึ้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนแรงจะค่อย ๆ ลามไปทั้ง 2 ข้างของร่างกาย ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงของแขนหรือขาทั้ง 2 ข้าง
   • การรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีหลายวิธี แต่ส่วนใหญ่รักษาตามอาการและเน้นเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการ การรักษา เช่น การรับประทานยา กายภาพบำบัด เป็นต้น

บทความเพิ่มเติม
   1. ระวังโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทุกรูปแบบ
   2. วิธีรักษาอาการขาอ่อนแรงในทุกวัย
   3. กายบริหารฟื้นฟูแขนขาอ่อนแรง
   4. ภัยร้ายสำคัญที่ต้องระวังของโรคหลอดเลือดในสมองตีบและหลอดเลือดในสมองแตก

3. แขนขาอ่อนแรง จากโรคโมยาโมยา
   • โรคโมยาโมยาเป็นโรคทางระบบประสาทที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือไม่รู้จัก อาการของผู้ป่วยมักจะแขนขาอ่อนแรง พูดไม่รู้เรื่องหรือชัก
   • สาเหตุเกิดจากความผิดปกติในเส้นเลือดสมอง ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ จึงแสดงอาการผิดปกติให้เห็น ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ ผู้ป่วยบางกลุ่มจะมีความเสี่ยงของโรคโมยาโมยาสูงกว่าคนทั่วไป ได้แก่ คนที่มีโรคทางความผิดปกติของพันธุกรรม เช่น ท้าวแสนปม ดาวน์ซินโดรม หรือในคนที่เคยรับการฉายแสงที่สมอง เป็นต้น
   • สำหรับการรักษาขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยและการวินิจฉัยของแพทย์ โดยในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงอาจใช้ยาบางตัวในการรักษา เช่น ยากลุ่มแอสไพริน ยาจะช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือด เพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดที่ผิดปกติ ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างมากการรักษาที่มีประสิทธิภาพคือการผ่าตัดเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้น เราไม่สามารถแก้ไขบริเวณที่เส้นเลือดสมองใหญ่ตีบตันได้ แต่เราสามารถผ่าตัดทำทางให้มีเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองได้เพิ่มมากขึ้นจึงช่วยป้องกันการเกิดอาการต่าง ๆ ได้ การรักษาดังกล่าวจะช่วยลดการเกิดภาวะสมองขาดเลือดและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

   อาการแขนขาอ่อนแรงมักเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นสัญญาณเตือนของโรคต่าง ๆ เมื่อมีอาการควรพบแพทย์ทันทีเพื่อทำการวินิฉัยสาเหตุของโรคและหาแนวทางในการดูแลรักษา

อุปกรณ์ดูแลผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง

Dynamico Grillo Armon Edero Armon Elemento Toilet Lift


รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK


ที่มา

[1] shorturl.asia/EoCXK
[2] https://www.tht.co.th/blog/cat/knowledge/post/Stoke/
[3] https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/ALS_detail
[4] https://www.lybrate.com/topic/partial-vs-complete-paralysis-know-the-difference/02b6da0914ccbcb2a25d1dfbc1ed7f88