มะเร็งปากมดลูก

  สาเหตุ : การติดเชื้อ Human Papilloma Virus หรือ HPV

ปัจจัยเสี่ยง
   • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
   • มีคู่นอนหลายคน
   • มีลูกหลายคน
   • สูบบุหรี่
   • ผู้ที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคเอดส์
   • ผู้ที่ไม่เคยได้รับการตรวจภายในมาก่อน ทำให้เกิดความล่าช้าในการพบรอยโรคตั้งแต่ยังไม่มีอาการ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  *แนะนำให้ผู้หญิงไทยที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วประมาณ 3 ปี หรือที่มีอายุมากกว่า 30 ปีทุกรายตรวจภายในพร้อมกับ Pap Smear*
   • วิธีการทางเซลล์วิทยา หรือ Pap Smear ซึ่งจะตรวจพร้อมกับการตรวจภายใน
   • การตรวจหาเชื้อ HPV ชนิดที่มีความเสี่ยงสูง

อาการ
  ในระยะเริ่มแรกผู้ป่วยมักไม่แสดงอาการ แต่เมื่อเข้าสู่ระยะต่อ ๆ มา จะเริ่มมีอาการดังนี้
   • มีเลือดไหลออกจากช่องคลอดขณะมีเพศสัมพันธ์
   • มีเลือดไหลออกจากช่องคลอดที่ไม่ใช่รอบเดือน
   • มีเลือดไหลออกจากช่องคลอดหลังจากหมดช่วงอายุที่มีประจำเดือนไปแล้ว
   • ปวดท้องน้อย, ปวดอุ้งเชิงกราน
   • ตกขาวมากและมีกลิ่นเหม็นมากกว่าปกติ
   • รู้สึกเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์การรักษา
  การรักษาขึ้นอยู่กับระยะของโรค ดังนี้
   • ระยะก่อนเป็นมะเร็ง หรือมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1 ส่วนมากจะรักษาด้วยการผ่าตัด
   • มะเร็งปากมดลูกระยะที่ 2 หรือ 3 จะรักษาโดยการฉายรังสี รักษาร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัด
   • มะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้ายหรือระยะที่ 4 จะรักษาโดยการประคับประคองอาการ บรรเทาอาการปวด

การป้องกัน
   • หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก
   • ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์
   • การตรวจคัดกรองตรวจพร้อมการตรวจภายในเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง
   • การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
   • เมื่อมีอาการผิดปกติดังกล่าวข้างต้น ควรรีบพบแพทย์


ที่มา :

[1] https://med.mahidol.ac.th/cancer_center/th/protfolio/knowledge/gyne/servix
[2] https://www.paolohospital.com/th-TH/phahol/Article/Details/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81--%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-
[3] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.moderncancerthai.com%2Fcancer-staging%2Fcervical-cancer-stage%2F&psig=AOvVaw1OuthwmrchN5EMwhCIF80y&ust=1613024421383000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLju1rvW3u4CFQAAAAAdAAAAABAE
[4] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.xn--12cl1ca7azax8dzb0cwff0m.com%2Farchives%2F10159&psig=AOvVaw1OuthwmrchN5EMwhCIF80y&ust=1613024421383000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKDjxaTX3u4CFQAAAAAdAAAAABAO