ไขมันในเลือดสูง     ภาวะไขมันในเลือดสูง เกิดจากร่างกายสะสมไขมันมากจนเกินไป โดยอาจเกิดจากไขมันประเภทคอเลสเตอรอลหรือไขมันประเภทไตรกลีเซอร์ไรด์ที่มาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางประเภท จากยาหรือเครื่องดื่มบางชนิด จากโรคประจำตัว รวมทั้งจากพันธุกรรมได้อีกด้วย เมื่อไขมันในเลือดมีปริมาณมากขึ้นส่งผลให้ไขมันไปเกาะตามผนังของเส้นเลือด มีผลให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก นำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือโรคหัวใจขาดเลือดได้ “ในร่างกายปกติควรมีระดับคอเลสเตอรอลต่ำกว่า 200 มก./ดล. , ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ต่ำกว่า 200 มก./ดล.”

สาเหตุของการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง
   • พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
   • การดื่มแอลกอฮอล์
   • ยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาคุมกำเนิด ฮอร์โมน เป็นต้น
   • โรคประจำตัวที่ทำให้ระบบเผาผลาญไขมันไม่ดี เช่น โรคเบาหวาน โรคต่อมไทรอยด์ผิดปกติ โรคตับ โรคไต เป็นต้น
   • ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดความบกพร่องในการเผาผลาญไขมันตั้งแต่กำเนิด

คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
   • รับประทานอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวแทนไขมันอิ่มตัว เช่น ปลา ถั่ว
   • หลีกเลี่ยงการทานอาหารประเภทของทอด ให้ทานอาหารประเภทต้ม อบ นึ่ง ตุ๋น ยำ
   • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน เครื่องในสัตว์ ปลาหมึก หอย กะทิ
   • งดสูบบุหรี่
   • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
   • ควบคุมน้ำหนักตัวในอยู่ในเกณฑ์ปกติ
   • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3-4 วัน วันละ 30 นาที

อุปกรณ์ช่วยดูแลและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต


ที่มา :

[1] https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/dyslipidemia
[2] https://www.saintlouis.or.th/article/show/_9-6-2019-12:40
[3] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mccormickhospital.com%2Fweb%2Farticles%2Fblogs%2F%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2587&psig=AOvVaw2HERRpnttggK0LFlUjpxvF&ust=1611904841896000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMjMjdGLvu4CFQAAAAAdAAAAABAD