โรคหัวใจ

   โรคหัวใจ (Heart Disease) คือ โรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจ โดยเกิดความผิดปกติของหัวใจในส่วนที่ต่างกัน จึงทำให้โรคหัวใจมีอาการที่ต่างกันออกไป สามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลายกลุ่มโรค ดังนี้

   • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เกิดขึ้นจากความผิดปกติของการเจริญเติบโตขณะเป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดา อาการที่พบ เช่น สีผิวซีด หายใจถี่ อาการบวมขาและหน้าท้อง
   • โรคลิ้นหัวใจ มีความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่ทำหน้าที่เปิดและปิดให้เลือดไหลเวียนผ่านหัวใจโดยตรง อาการที่พบ เช่น เหนื่อยง่าย เกิดภาวะหัวใจวาย น้ำท่วมปอด
   • โรคติดเชื้อที่หัวใจ เกิดจากการติดเชื้อของเยื่อบุหัวใจจนอักเสบ อาการที่พบ เช่น ไข้เรื้อรัง อ่อนเพลีย หายใจหอบ ไอแห้ง หัวใจเต้นผิดปกติ ผื่นขึ้นตามผิวหนัง
   • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจอาจเต้นเร็วหรือช้ากว่าปกติ อาการที่พบ เช่น ใจสั่น เจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย เวียนศีรษะ
   • โรคหลอดเลือดหัวใจ อาการที่พบ เช่น เจ็บหรือแน่นหน้าอก ร้าวไปตามแขน ลำคอ เหนื่อย อ่อนเพลีย อาจหมดสติได้
   • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ อาการที่พบ เช่น เหนื่อยง่าย หายใจได้ไม่เต็มที่ มักมีอาการมากขึ้นเมื่อต้องออกแรง

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
   • อายุ
   • ความดันโลหิตสูง
   • เบาหวาน
   • ภาวะอ้วน น้ำหนักเกินกว่าปกติ
   • รับประทานอาหารที่ไขมันสูง
   • ความเครียด
   • ขาดการออกกำลังกายและพักผ่อนไม่เพียงพอ
   • การสูบบุหรี่

หลีกเลี่ยงการเกิดโรคหัวใจโดย
   • ควบคุมค่าความดันโลหิตและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
   • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
   • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
   • งดสูบบุหรี่
   • ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
   • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

อุปกรณ์ทันสมัยช่วยดูแลผู้สูงอายุ

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift Andrea Deluxe TurnAid Sofia 90 TAMI
รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

ที่มา
[1] https://shorturl.asia/nJWIa
[2] https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/841
[3] https://www.medparkhospital.com/content/heart-disease
[4] https://sukumvithospital.com/uploadimages/kext1334.jpg
[5] https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/svh-prd-uploads/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/heart.jpg
[6] https://healthiestbybenjamas.com/dataimg/tonbab-max-giff.tht.me/images/autopagepic111_2.jpg?v=902468401