โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง Myasthenia Gravis : MG

                       โรค ไมแอสทีเนีย กราวิส หรือโรค MG จัดเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่สร้างโปรตีนผิดปกติมายับยั้งการทำงานระหว่างรอยต่อของปลายประสาทกับกล้ามเนื้อ ทำให้การส่งผ่านกระแสประสาทด้วยสารสื่อประสาทอเซติลโคลีน (Acetylcholine) เป็นไปได้ไม่เต็มที่ จึงเกิดการอ่อนแรงขึ้น โรค

อาการของโรค MG เป็นอย่างไร??

                   อาการและการความรุนแรงของโรค MG นี้จะแตกต่างกันมากตามระดับความรุนแรง

-ในรายที่อาการน้อยมักเป็นที่ กล้ามเนื้อใบหน้า เช่น หนังตาตก มองเห็นภาพซ้อน  หากกล้ามเนื้อการพูดผิดปกติจะมีอาการเสียงขึ้นจมูก กลืนลำบาก สำลักง่าย 

-ในรายที่อาการรุนแรงจะทำให้ กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง ล้า และเพลียง่าย 

-ในรายรุนแรงมากอาจทำให้หายใจลำบากถึงกับต้องใส่ท่อและต้องใช้เครื่องหายใจ 

                 อาการเหล่านี้มักเป็นมากขึ้นเมื่อใช้งานกล้ามเนื้อนั้น ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ และอาการจะดีขึ้นหลังพัก

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง Amyotrophic Lateral Sclerosis : ALS

             โรค ALS ไม่ใช่โรคของกล้ามเนื้อโดยตรง แต่เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ประสาทนำคำสั่ง แล้วส่งผลทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนื่องจากขาดเซลล์ประสาทนำคำสั่งมาควบคุม ซึ่งเซลล์เหล่านี้มีอยู่ในไขสันหลังและสมอง โดยที่เซลล์ประสาทนำคำสั่งเหล่านี้ค่อยๆเกิดการเสื่อมและตายไปในที่สุด และเนื่องจาก ALS เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ประสาทนำคำสั่ง จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “โรคของเซลล์ประสาทนำคำสั่ง (motor neuron disease; MND) หรือ โรคเซลล์ประสาทนำคำสั่งเสื่อม”

อาการของโรค ALS เป็นอย่างไร??

                   -เริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงของมือ แขนขาหรือ เท้าข้างใดข้างหนึ่งก่อน เช่น ยกแขนไม่ขึ้นเหนือศีรษะ กำมือถือของไม่ได้ ข้อมือหรือข้อเท้าตก เดินแล้วหกล้มบ่อยหรือสะดุดบ่อย ขึ้นบันไดลำบาก ลุกนั่งลำบาก เป็นต้น

                   -อาการเมื่อรุนแรงมากขึ้น กล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนแรงจะค่อยๆลามไปทั้ง 2 ข้างของร่างกาย ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงของแขนหรือขาทั้ง 2 ข้างตั้งแต่ต้น นอกจากอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วยังพบว่ามีกล้ามเนื้อลีบร่วมกับกล้ามเนื้อเต้นที่เรียกว่า fasciculation ร่วมด้วย

การรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

  •  ใช้ยาปรับภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อกดภูมิคุ้มกันที่สร้างมาทำร้ายตัวเอง
  •  การผ่าตัด
  •  ออกกำลังกาย และทำกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงไม่ให้ลีบและข้อติดขัด
  •  พักผ่อนให้เพียงพอ
  •  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  •  อาจต้องมีเครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อเอาไว้ที่บ้าน เพราะเวลานอนบางครั้งผู้ป่วยจะนอนราบไม่ได้ และจะมีอาการเหนื่อยเวลานอน
  •  ให้คำแนะนำ สร้างกำลังใจ ไม่ให้คนไข้ท้อแท้ ด้วยนักกายภาพบำบัดและคนรอบข้าง
  •  หาอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้ดำรงชีวิตได้สะดวกขึ้น

   สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของ Bilk Around ได้ที่ : https://www.tht.co.th/index.php/armon-elemento-82.html

          

              จากการรวบรวมข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า กล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด MG (Myasthenia Gravis) คือภูมิคุ้มกันในร่างกายผิดปกติไปทำลายตัวเอง เป็นโรคของต่อมไทมัสที่เกี่ยวกับระบบสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ผิดปกติ อาจเกิดจากความเครียดหรือติดเชื้อ ส่งผลให้เกิดปัญหากับกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า แต่เมื่ออาการรุนแรงจะส่งผลต่อกล้ามเนื้อทั้งตัว ส่วน ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ควบคุมกล้ามเนื้อในส่วนสมองและไขสันหลัง  โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั้งสองชนิดจัดเป็นโรคที่อันตรายทั้งคู่เมื่ออยู่ในระยะรุนแรง ถ้าไม่รีบรักษาอาจทำให้อันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นอย่าลืมสังเกตตัวคุณและคนรอบข้างอยู่เสมอ

ที่มา : https://ww2.bangkokhospital.com/hearthospital/th/heart-health-info/heart-disease-and-treatment/163/full_detail/disease