กินอาหารอะไรก็ไม่อร่อย ทำอย่างไรดี?

     เมื่ออายุมากขึ้นผู้สูงอายุมักจะประสบปัญหาเบื่ออาหาร ไม่อยากอาหาร กินอาหารที่ชอบก็ยังไม่อร่อย ส่งผลทำให้ผู้สูงอายุอ่อนเพลียอ่อนแรง พลังงานที่ได้รับและมวลกล้ามเนื้อลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหารได้


สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุเบื่ออาหาร

     • การรับรสและกลิ่นของอาหารเปลี่ยนไป
        - ปกติแล้วกลิ่นและรสของอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นความอยากอาหารของมนุษย์ เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ต่อมรับรสที่ลิ้นจะมีจำนวนลดน้อยลง การแยกแยะรสต่าง ๆ เริ่มไม่ชัดเจน รวมทั้งการรับกลิ่นอาหารก็แย่ลงไปเรื่อย ๆ เลยส่งผลให้ความอยากอาหารลดลง เบื่ออาหารได้
     • ปัญหาสุขภาพช่องปาก
        - เช่น ฟันหลุด ปวดฟัน ฟันผุ ฟันปลอมหลวม เหงือกอักเสบ มีเชื้อราในช่องปาก ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความเจ็บปวดขณะเคี้ยวอาหารทำให้ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงการกินอาหารนั่นเอง
     • ปัญหาระบบการย่อยอาหาร
        - กล้ามเนื้อบีบคลายตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานช้าและทำงานน้อยลง ทำให้ย่อยอาหารยากขึ้นและนานขึ้น อาหารจะค้างในกระเพาะอาหารและลำไส้นาน มีอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย ท้องผูกร่วมด้วยได้
     • ผลข้างเคียงจากยา
        - ยาบางชนิดทำให้ผู้สูงอายุเบื่ออาหารได้
     • ขาดการออกกำลังกาย
        - นอกจากทำให้ความอยากอาหารลดลงแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ ของผู้สูงอายุด้วย
     • อาการซึมเศร้า
        - อาการซึมเศร้าเกิดจากหลายสาเหตุ การนั่งกินข้าวคนเดียวก็ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดอาการซึมเศร้าและเบื่ออาหารได้ด้วยเช่นกัน

 

คำแนะนำเพิ่มความอยาก ลดความเบื่ออาหาร
     • ปรับรสชาติอาหารให้ตรงกับความชอบของผู้สูงอายุ อาจเพิ่มกลิ่นหรือรสชาติอาหารบางอย่างที่ช่วยกระตุ้นความอยากอาหารมากขึ้น เช่น กลิ่นวานิลลา กลิ่นผลไม้ หรืออาจจะเป็นการให้ผู้สูงอายุลองชิมอาหารเมนูใหม่ ๆ ก็ได้
     • ดูแลสุขภาพช่องปาก โดยตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ บ้วนปากทุกครั้งหลังกินอาหาร กรณีเหงือกหรือฟันมีปัญหา อาจใช้ผ้านุ่มชุบน้ำเกลือเช็ดทำความสะอาดฟันแทนการแปรงฟันได้
     • ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อช่วยเพิ่มความอยากอาหารและช่วยระบบขับถ่ายให้ขับถ่ายดีขึ้น
     • ป้องกันภาวะซึมเศร้า หากิจกรรมทำร่วมกับผู้สูงอายุอยู่เสมอ
     • จัดมื้ออาหารให้เหมาะสม โดยมีมื้อหลัก 3 มื้อ มื้อเสริมอีก 2 มื้อ ควรจัดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีพลังงานสูง มีโปรตีนสูง ย่อยง่าย น่ารับประทาน

ที่มา
[1] https://www.nestlehealthscience-th.com/health-management/aging/loss_appetite
[2] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.longlifebalance.com%2Farticle%2F60%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B8&psig=AOvVaw0YKVu9lDTNKDBCkga-oPmI&ust=1608185197998000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCLCsqvfq0e0CFQAAAAAdAAAAABAS
[3] https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mylucknursinghome.com%2F%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%2520%2520%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%2520%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A&psig=AOvVaw0YKVu9lDTNKDBCkga-oPmI&ust=1608185197998000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCLCsqvfq0e0CFQAAAAAdAAAAABAZ