อาหารเป็นพิษ

   "อาหารเป็นพิษ" มีสาเหตุสำคัญจากการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในอาหาร, เครื่องดื่ม หรืออาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ โดยเฉพาะในสภาวะอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น นั่นหมายถึงจะส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตเร็ว และเมื่อรับประทานอาหารเหล่านี้เข้าไปก็จะเกิดอาการผิดปกติตามมาภายใน 6-12 ชั่วโมง

อาการอาหารเป็นพิษสังเกตได้ง่าย ๆ
   • คลื่นไส้และอาเจียน
   • ท้องเสียบ่อย
   • ปวดท้อง
   • มีอาการสูญเสียน้ำจนอ่อนเพลีย, เวียนศีรษะ, เหนื่อยง่ายและกระหายน้ำ
   • บางรายอาจมีไข้และลำไส้อักเสบ

อาหารที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษ
   • อาหารทะเลปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ
   • อาหารประเภทปรุงเสร็จแล้ว ไม่มีการผ่านความร้อนก่อนบริโภค เช่น อาหารประเภทยำ, ส้มตำ, สลัด, น้ำราดหน้าชนิดต่าง ๆ
   • อาหารเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกแล้วทิ้งค้างไว้ และนำมารับประทานต่อโดยไม่มีการอุ่นให้ร้อน

ปฏิบัติอย่างไรเมื่ออาหารเป็นพิษ
   • พักผ่อนให้เพียงพอ
   • ดูแลร่างกายไม่ให้ขาดน้ำ หรือดื่มน้ำผสมเกลือแร่
   • รับประทานอาหารอ่อน
   • รับประทานยาแก้ท้องเสีย แต่ห้ามรับประทานยาเพื่อให้หยุดถ่าย เพราะจะทำให้เชื้อโรคค้างอยู่ในร่างกาย


ที่มา :
https://www.si.mahidol.ac.th/siriraj_online/thai_version/Health_detail.asp?id=1109
https://www.rajavithi.go.th/rj/?p=14449
https://mgronline.com/dhamma/detail/9550000031123
https://allwellhealthcare.com/wp-content/uploads/2020/04/food1.jpg
https://media.mehrnews.com/d/2019/07/30/4/3193409.jpg