ชวนผู้สูงอายุมาออกกำลังกายกันเถอะ

   การออกกำลังกายถือเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เพราะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมนั้น (ประเภทของการออกกำลังกายขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล) จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่าง ๆ เพิ่มความสามารถในการทรงตัว ชะลอความเสื่อมของระบบต่าง ๆ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิต ช่วยบรรเทาความเครียด หากออกกำลังกายนอกบ้านจะได้พบปะผู้คน ได้เข้าสังคมมากขึ้น

ผู้สูงอายุออกกำลังกายได้รับประโยชน์อะไรบ้าง?
   • ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อ
   • ช่วยให้ผู้สูงอายุทรงตัวได้ดีขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุ
   • ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย
   • ช่วยประสานการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   • ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น
   • ช่วยลดน้ำหนัก
   • ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
   • ช่วยให้การย่อยอาหารและการขับถ่ายดีขึ้น
   • ช่วยบรรเทาความเครียด ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น
   • ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
   • ช่วยชะลอความชรา
   • เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคบางโรค เช่น การออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานมีผลต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือด

   ผู้สูงอายุควรออกกำลังกายต่อเนื่องประมาณ 30-45 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 3-4 วันต่อสัปดาห์ โดยเริ่มจากเวลาน้อย ๆ ก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มเวลา เริ่มจากความหนักของการออกกำลังกายน้อย ๆ ก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มความหนัก ความหนักของการออกกำลังกายที่เหมาะสมควรอยู่ที่ช่วงร้อยละ 60-85 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดในแต่ละบุคคล และก่อนออกกำลังกายควรวอร์มร่างกายก่อนประมาณ 10 นาที หลังออกกำลังกายควรค่อย ๆ คูลดาวน์ลง ช่วงเวลาประมาณ 5-10 นาที ทั้งนี้ประเภทการออกกำลังกายขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแต่ละบุคคล หากมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเพื่อเลือกประเภทการออกกำลังกายที่เหมาะสม

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift TurnAid Sofia 90 TAMI

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK


ที่มา

[1] https://shorturl.asia/y0BIE
[2] https://shorturl.asia/8suRP
[3] https://shorturl.asia/IfWUg