โรคมะเร็ง

   มะเร็ง (Cancer) เกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย เซลล์เกิดการเจริญเติบโตจนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ อวัยวะต่าง ๆ จึงทำงานได้ลดลงหรือไม่สามารถทำงานได้

โรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด 5 ชนิด
   1. มะเร็งตับ : มักพบในช่วงอายุ 30-70 ปี ช่วงแรกมักไม่แสดงอาการ สาเหตุที่พบ เช่น การได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ การดื่มแอลกอฮอล์
   2. มะเร็งปอด : พบว่าสาเหตุหลักมาจากการสูบบุหรี่หรือการสูดดมควันบุหรี่เป็นจำนวนมาก โดยอาการแรกเริ่มมักมีอาการไอมีเสมหะ ไอเป็นเลือด หายใจถี่ เจ็บหน้าอก
   3. มะเร็งลำไส้ใหญ่ : มักเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารแช่แข็ง อาหารที่ไม่ได้ทำการปรุงสุกหรืออาหารที่ผ่านการแปรรูป และการขับถ่ายที่ไม่สม่ำเสมอ
   4. มะเร็งเต้านม : เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในต่อมน้ำนมและท่อน้ำนม สาเหตุที่พบ เช่น อายุ การมีประจำเดือนที่เร็วกว่าปกติหรือประจำเดือนที่หมดช้ากว่าปกติ
   5. มะเร็งปากมดลูก : พบในผู้หญิงที่มีอายุ 30-70 ปี มีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่าย สาเหตุที่พบ เช่น จากการมีเพศสัมพันธ์

มะเร็งตับ มะเร็งปอด

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
   • พันธุกรรม
   • อายุ ที่เพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งได้มากขึ้น
   • บุหรี่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง และมะเร็งหลอดอาหาร
   • การใช้สารเคมี
   • การติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียบางชนิด
   • รังสีต่าง ๆ รวมทั้งรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดด
   • การรับประทานอาหาร เช่น การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง การดื่มแอลกอฮอล์

ป้องกันโรคมะเร็ง
   • เข้ารับการตรวจโรคมะเร็งและตรวจสุขภาพประจำปี
   • หลีกเลี่ยงการรับสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
   • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก ๆ
   • ลดการสูบบุหรี่หรือเลิกสูบบุหรี่
   • กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
   • ออกกำลังกายอยู่เสมอ

อุปกรณ์ทันสมัยช่วยดูแลผู้สูงอายุ

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift Aerolet Toilet Lift TurnAid Sofia 90 TAMI

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

ที่มา
[1] https://shorturl.asia/j7dSz
[2] https://shorturl.asia/4aLeA
[3] https://shorturl.asia/7dSfW
[4] https://www.phukethospital.com/th/news-events/cancer/
[5] https://pharmacy.mahidol.ac.th/knowledge/picture/0420-1.gif
[6] https://www.praram9.com/praram9/wp-content/uploads/2019/05/90445589_s.jpg
[7] https://storage.googleapis.com/stateless-www-thaisabuy-com/2016/01/Lung-Cancer.jpg