สังเกตเนื้องอกในสมองได้อย่างไร?


   เนื้องอกในสมอง หมายถึง เนื้อเยื่อในเซลล์สมองหรือบริเวณใกล้เคียงเกิดการเจริญเติบโตผิดปกติ จนส่งผลให้ไปกระทบการทำงานของระบบประสาท

อาการที่พบ
   • ปวดศีรษะบ่อยครั้งหรือปวดศีรษะเรื้อรัง ปวดศีรษะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
   • เห็นภาพซ้อน มองเห็นไม่ชัด
   • คลื่นไส้อาเจียน
   • ง่วงซึม
   • มีปัญหาด้านการสื่อสาร
   • มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว การทรงตัว
   • มีปัญหาด้านความจำ
   • แขนขาอ่อนแรง เป็นอัมพาต
   • สับสน มึนงง
   • มีอาการชัก

ระดับความรุนแรงของโรค
   • ระดับ 1 : เนื้องอกไม่ร้ายแรง เติบโตช้า รักษาหายขาดได้
   • ระดับ 2 : เนื้องอกร้ายแรงปานกลาง รักษาได้แต่ไม่หายขาด เนื้องอกเติบโตช้า ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้หลายปี
   • ระดับ 3 : เป็นมะเร็ง รักษาไม่หายขาด มีโอกาสกลับเป็นซ้ำ
   • ระดับ 4 : มะเร็งร้ายแรง เติบโตเร็ว ผู้ป่วยเสียชีวิตได้เร็ว

การรักษา (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์)
   • การผ่าตัด : ในกรณีเนื้องอกในสมองไม่รุนแรงและไม่แพร่กระจาย และเนื้องอกอยู่บริเวณที่ผ่าตัดง่ายไม่กระทบบริเวณอื่น ซึ่งการผ่าตัดนั้นจะมีทั้งแบบผ่าตัดเปิดกะโหลกกับแบบผ่าตัดส่องกล้อง
   • การฉายแสง : กรณีไม่สามารถเอาเนื้องอกออกโดยวิธีผ่าตัดได้ หรือผ่าตัดแล้วแต่ยังมีเนื้องอกบางส่วนเหลืออยู่
   • เคมีบำบัด : ทำหลังจากกรณีผ่าตัดเนื้องอกออกไปแค่บางส่วน หรือกรณีไม่สามารถเอาเนื้องอกออกโดยวิธีผ่าตัดได้

   โรคเนื้องอกในสมองไม่สามารถป้องกันได้เนื่องจากไม่มีสาเหตุของโรคแน่ชัด แต่สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ เช่น งดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดหรือลดสูบบุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดูแลสภาพจิตใจไม่ให้มีความเครียดมากจนเกินไป

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift Aerolet Toilet Lift TurnAid Sofia 90 TAMI


รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK


ที่มา

[1] https://shorturl.asia/3qBYP
[2] https://shorturl.asia/Cs1HA
[3] https://www.paolohospital.com/th
[4] https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/Brain-Tumor