ก้าวสู่วัย “ผู้สูงอายุ” (2)

   จากบทความเรื่องที่แล้วที่ได้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในด้านร่างกาย เป็นการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะภายนอกที่สามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้ เช่น ผิวหนังเหี่ยวย่น เส้นผมบาง สายตาไม่ดี กระดูกเปราะบาง กล้ามเนื้อไม่มีแรง

   บทความนี้จะกล่าวถึงอีก 2 หัวข้อด้วยกัน คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์
   • ทางด้านจิตใจ : ชอบอยู่คนเดียว ไม่เข้าสังคม หมกมุ่นกับเหตุการณ์ในอดีต ไม่ยอมรับความสามารถในตนเอง รู้สึกโดดเดี่ยว ยึดติดกับความคิดของตัวเอง
   • ทางด้านอารมณ์ : ซึมเศร้า หงุดหงิดง่าย ใจร้อน ฉุนเฉียว มักคิดว่าตัวเองเป็นภาระให้ผู้อื่น น้อยใจง่าย อาจมีความรู้สึกว่าครอบครัวไม่สนใจหรือไม่รัก

3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
   วัยผู้สูงอายุคือวัยที่เกษียณจากการทำงาน ผู้สูงอายุบางรายที่เกษียณจากงานอาจมีความรู้สึกน้อยใจ รู้สึกไม่ได้รับการยกย่อง ไม่ได้รับความเคารพนับถือเหมือนที่ผ่านมา ทำให้ขาดความมั่นใจในตนเอง แต่ผลดีของการเกษียณคือผู้สูงอายุจะมีเวลามากขึ้น มีเวลาอยู่กับครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน เปิดโอกาสลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วยังมีโอกาสที่ได้พบปะผู้คนมากขึ้นอีกด้วย

อุปกรณ์ทันสมัยช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

Dynamico Grillo BikeAround Armon Quha Zono

รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICKToilet Lift Aerolet Toilet Lift TurnAid Sofia 90 TAMI


รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

ที่มา
https://shorturl.asia/vY58J
https://shorturl.asia/qoHsK
https://shorturl.asia/ew8W5
https://www.cruisemate-thailand.com/elderly-change/
http://diamondcare.co.th/wp-content/uploads/2020/02/elder-Depression.jpg